Ombudsdienst

De ombudsdienst behandelt problemen of klachten van studenten, bemiddelt, geeft advies, informeert. Ook doctorandi en assistenten,... kunnen op de ombudsdienst een beroep doen.

In de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur behoren onderstaande personen tot de ombudsdienst.

Voor studenten uit de bachelor- en masteropleidingen

Opleidingen ingenieurswetenschappen

Mia Loccufier
Bart Dhoedt (plaatsvervangend)

Opleidingen ingenieurswetenschappen: architectuur, master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning

Maarten Van Den Driessche
Maarten Liefooghe (plaatsvervangend)

Opleidingen industriële wetenschappen (campus Schoonmeersen)

Tanja Van Hecke
Greet Deruyter (plaatsvervangend)

Opleidingen industriële wetenschappen (campus Kortrijk)

Eric Laermans
Steve Dereyne (plaatsvervangend)

Voor doctoraatsstudenten

Guy De Tré
Peter Troch (plaatsvervangend)

Waarvoor?

De ombudspersoon ontvangt, onderzoekt en behandelt klachten en treedt op als bemiddelaar bij geschillen.

De ombudspersonen verzekeren volledige discretie en zullen niets ondernemen zonder je toestemming. Uiteraard trachten de ombudspersonen een oplossing te bekomen voor een probleem met oog voor de belangen van alle betrokken partijen (student, prof, assistent, medestudenten, ...).

Je kunt bij de ombudspersoon zeker terecht in volgende gevallen (niet beperkend):

 • Je hebt een klacht i.v.m. lessen, oefeningen, practica, syllabi, examens, examenschikkingen, andere praktische schikkingen,... die je om een of andere reden niet rechtstreeks met de betrokkene (prof, lesgever, assistent, ...) kunt regelen. Nochtans heb je redelijke argumenten om een oplossing te vragen.
 • Je hebt een geschil met een prof of een assistent dat niet opgelost raakt. Je wenst een onafhankelijke bemiddeling.
 • Je voelt je benadeeld in je rechten als student.
 • Je wenst toelichtingen bij je rechten en plichten als student, bij de gang van zaken in je opleiding,...
 • Je wenst te weten wat je te doen staat bij ziekte, afwezigheid, een onvoorziene omstandigheid, bij veranderen van richting, bij stopzetten van je studie,...
 • Je wenst gewoon even je hart te luchten of je wrevel te uiten.

Hoe contacteren?

 • Je contacteert de ombudspersoon naar je keuze bij voorkeur via e-mail.
 • Je zet kort uiteen waarom je op hem een beroep wenst te doen. Geef aan hoe de ombudspersoon je kan bereiken.
 • De ombudspersoon zal je zo snel mogelijk contacteren.
 • In bepaalde gevallen zal hij/zij je reeds de oplossing, de informatie of het advies doorgeven.
 • In andere gevallen zal hij/zij je uitnodigen om bij hem/haar langs te komen om het probleem nader te bekijken. Hij/zij zal dan toelichten wat er verder kan gedaan worden.
 • Ook tijdens de examenperiodes en de periode net na de proclamatie zijn de ombudspersonen ter beschikking voor raad, advies of toelichtingen.
 • Indien je via de ombudsdienst van de faculteit geen redelijke genoegdoening hebt verkregen voor je klacht of probleem, dan kan je nog terecht bij de institutionele ombudspersoon, die optreedt als institutionele ombudsdienst.
 • Alleen jij als student kan de ombudspersoon raadplegen. Niemand anders kan dit doen in jouw plaats.