Ombudsdienst

Het Onderwijs- en Examenreglement (OER)

Als student heb je rechten en plichten. Deze zijn neergeschreven in het Onderwijs-en examenreglement.

Facultaire ombudspersoon

In artikel 98 vind je ook de zaken waarvoor je bij de facultaire ombudspersoon terecht kan.

De facultaire ombudspersoon is prof. dr. Veroline Cauberghe

Plaatsvervangend ombudspersoon is prof. dr. Henk Roose

Institutionele ombudspersoon

Er is eveneens een institutionele ombudspersoon (art. 99) die voor de hele universiteit werkt.

De institutionele ombudspersoon is Nathalie De Poorter.

Interne beroepscommissie

De interne beroepscommissie wordt behandeld in (art. 100).