Ombudspersonen

Heb je een klacht? De ombudspersoon treedt op als bemiddelaar bij geschillen tussen lesgevers en studenten, bijvoorbeeld als het onderwijs- en examenreglement werd overtreden of als een situatie als onbillijk of onredelijk werd ervaren.

Opdracht van de ombudspersoon

De ombudspersoon ontvangt, onderzoekt en behandelt de klachten en probeert een oplossing te bereiken in het belang van alle partijen. In de mate van het mogelijke is het aangewezen dat studenten zo rustig en kalm mogelijk hun probleem uiteenzetten aan de ombudspersoon.

Als luisterend oor en spreekbuis stelt de ombudspersoon zich bij klachten neutraal op, zonder vooroordelen ten gunste van de studenten dan wel professoren. De ombudspersoon zal, mits toestemming van de student, de nodige stappen ondernemen om gemelde problemen op te lossen of uit te klaren.

De ombudspersoon kan enkel optreden binnen het bestaande decretaal en reglementair kader.

Wat behandelt de ombudspersoon niet?

  • De ombudspersoon is niet bevoegd voor persoonlijke, financiële of relationele problemen. Studenten nemen daarvoor het best contact op met de studentenpsychologen.
  • Voor studiemethodeproblemen kan je binnen de faculteit terecht bij het monitoraat.

Bij wie kan je terecht?

Ombudspersoon Rechten en Master-na-masteropleidingen

  • Prof. dr. Joke Baeck
  • Plaatsvervangend ombudspersoon: Prof. dr. Gerd Verschelden

Neem contact op via

Ombudspersoon Criminologische Wetenschappen

  • Dr. Ann De Buck
  • Plaatsvervangend ombudspersoon: Dr. Marthe Ongenaert

Neem contact op via ombuds.criminologie@ugent.be

Ombudspersoon voor doctoraatsstudenten