Ombudspersonen voor doctoraatsstudenten

Facultaire en institutionele ombudspersonen voor doctoraatsstudenten

Facultaire ombudspersonen zijn laagdrempelige aanspreekpunten in je eigen faculteit. Op jouw vraag kunnen zij met de nodige autoriteit optreden indien er zich een conflict zou voordoen of wanneer je tijdens je doctoraat problemen ervaart die je niet kan bespreken met je promotor(en).

De institutionele ombudspersoon is de algemene klachtenbehandelaar voor zaken die met onderwijs te maken hebben.

Contactgegevens

Andere ombudspersonen en bemiddelaars

In bepaalde gevallen zullen de facultaire ombudspersonen je doorverwijzen naar andere bemiddelaars, bv. wanneer je problemen aankaart die buiten hun bevoegdheid vallen:

Je kan uiteraard ook rechtstreeks contact opnemen met deze ombudspersonen en bemiddelaars.

Hoe meld ik als een doctoraatsstudent grensoverschrijdend gedrag?