Ondersteuning voor studenten met dyslexie

Compenserende software

Aanbod

Er zijn tegenwoordig heel wat softwarepakketten op de markt die ondersteuning kunnen bieden aan studenten met dyslexie.

  • Voorleessoftware: De tekst wordt voorgelezen met behulp van spraaksynthesesoftware. Hierdoor kan de inhoud een stuk sneller worden opgenomen door personen die normaal gezien (heel) traag lezen.
  • Woordvoorspellingsprogramma’s: De software voorspelt bij elke getypte letter welk woord de auteur wil schrijven. Het programma reduceert het aantal toetsaanslagen aanzienlijk, waardoor studenten sneller een tekst kunnen afleveren.

Ondersteuning Team student & functiebeperking:

  • kan jou (gratis) een demoversie of een blijvende weblicentie bezorgen van Sprinto Plus
  • helpt jou (indien nodig) concreet op weg bij het gebruik van de software
  • geeft jou toegang tot de digitale versie van cursusmateriaal en handboeken

Toegankelijk leermateriaal

Aanbod

Om optimaal gebruik te kunnen maken van compenserende software is het noodzakelijk dat studenten over een digitale versie van het leermateriaal beschikken.

  • Cursussen, readers en syllabi worden door de verantwoordelijk lesgevers ter beschikking gesteld, nadat de student een verklaring heeft ondertekend waarin het persoonlijke gebruik wordt bevestigd.
  • Uitgegeven handboeken kunnen aangevraagd en gedownload worden via de digitale bibliotheek Book-a-book

Ondersteuning Team student & functiebeperking:

  • gaat na of de vraag naar digitaal cursusmateriaal gelegitimeerd is.
  • maakt op vraag van de student een verklaring op voor het aanvragen van cursussen, syllabi en readers bij de betrokken lesgever.
  • verleent de student toegang tot Book-a-book en behandelt alle aanvragen.

Taalbegeleiding en -advies

Je kan bij de taaladviseurs terecht voor ondersteuning bij academisch schrijven en spreken in het Nederlands en Engels.

Contact

Zit je met vragen of heb je nood aan een gesprek? Maak een afspraak met je aanspreekpunt.

Team student & functiebeperking