Procedure voor studenten in een interuniversitaire opleiding

Procedure

Indien je een interuniversitaire opleiding volgt, verloopt de erkenning en/of het verkrijgen van faciliteiten in het kader van functiebeperking als volgt:

  • De registratie en attestering van je functiebeperking verloopt via de hoofdinstelling. Dit is instelling waar je je hoofdinschrijving hebt. Je hoeft de erkenningsprocedure niet opnieuw te doorlopen in de andere partnerinstellingen.
  • De faciliteiten en de afspraken over de faciliteiten verschillen per instelling. Neem daarom na je erkenning aan de hoofdinstelling meteen contact op met de partnerinstelling om jouw faciliteiten te regelen. Dit ten laatste voor 1 november in het eerste semester en voor 1 maart in het tweede semester. Houd rekening met de specifieke deadlines van elke partnerinstelling.
  • Als je contact neemt met de partnerinstelling, stuur je best meteen ook informatie over je beperking en de toegekende faciliteiten aan de hoofdinstelling door (bijvoorbeeld jouw attest van onderwijs- en examenfaciliteiten, attesten over je beperking). Op die manier kan de contactpersoon van de partnerinstelling jouw sneller vooruit helpen. De contactpersoon zal je laten weten of een persoonlijk gesprek nodig is.

Contactgegevens per onderwijsinstelling