Check-in

Fijn, dat je weldra een wooneenheid bij ons huurt! Je kan jouw wooneenheid betrekken vanaf de startdatum vermeld in de huurovereenkomst.

Welke coronamaatregelen en -richtlijnen gelden er in de homes volgend academiejaar?

De universiteit rekent op de volle medewerking van elke student om de coronamaatregelen en –richtlijnen correct en nauwgezet toe te passen, zodat we de gezondheid van iedereen kunnen beschermen. Er zal gecontroleerd en zo nodig gesanctioneerd worden. Lees alles grondig na op onze Corona FAQ.

Afhalen sleutel


Vanaf die dag, zaterdag 19.09.2020 kan je over de wooneenheid beschikken.

Huur je een wooneenheid in home Astrid, Fabiola, Heymans of in één van de homes op de site Kantienberg (Homes Groningen, Uppsala, Göttingen en Centerbury), dan is een ealy check-in mogelijk vanaf vrijdag 18.09.2020. Voor de andere homes is helaas geen vervroegde check-in mogelijk.

We zullen je hier verwittigen van eventuele updates rond je check-in.

De sleutel afhalen zal wegens de omstandigheden en coronamaatregelen georganiseerd gebeuren. Je zal op 11.09.2020, rond 16.00 uur, een e-mail ontvangen met daarin de beschikbare tijdstippen.

  • Het check-in tijdstip waarvoor je je registreert, is het moment waarop wij je stipt verwachten voor de overhandiging van je sleutel. Om wachtrijen te vermijden, vertrouwen we erop dat je OP TIJD (maar ook niet vroeger of later) en ALLEEN naar de check-in balie komt.
  • Registreer je met je VOLLEDIGE naam en voornaam. Opgelet: er wordt geen bevestiging uitgestuurd als je geen account hebt op Doodle (niet verplicht). Noteer dus zeker het tijdstip waarop wij je verwachten.
  • Is je "uur van voorkeur" reeds ingenomen, registreer de je dan voor een ander tijdstip. Kan je zelf niet om de sleutel komen, geef dan een volmacht aan een familielid of vriend, zoals hieronder wordt uitgelegd.
  • Vind je geen momenen die voor jou passen, haal dan op een later tijdstip jouw sleutel af bij het onthaal van de afdeling Huisvesting. Let wel, op dat moment zijn onze medewerkers niet aanwezig. Vragen en info zal je op een later moment moeten stellen en vergaren. Wij willen je dus vriendelijk verzoeken om één van de tijdstippen in de doodle te weerhouden.

Afhankelijk van het tijdstip waarvoor je je registreert, kan je je sleutel en badge ophalen aan

het onthaal van afdeling Huisvesting

HOME VERMEYLEN
Infodorp
Stalhof 8
9000 Gent

of (uitsluitend op zaterdag en exclusief voor homes Astrid, Boudewijn en Bertha) op de nabijgelegen site:

CAMPUS STERRE
Gebouw 'S5'
Galglaan 4
9000 Gent 

Houd dus goed bij wanneer én waar we jou verwachten.

Plattegrond check-in S5 op Campus Sterre
Plattegrond S5, Campus Sterre


Respecteer de coronamaatregelen

Inchecken doe je ALLEEN. Om wachtrijen te vermijden, verwachten we dat je op tijd komt (niet vroeger of later).

Enkel wanneer je (of jouw volmachthebber) je spullen naar je kamer brengt, mag je je door maximum 1 persoon laten vergezellen (houd afstand en draag een mondmasker!)

Lees aandachtig de coronamaatregelen die tijdens je verblijf zullen gelden op onze Corona FAQ-pagina.

Mondmaskerplicht in Gent

In de Gentse binnenstad en de studentenbuurt rond de centrumhomes geldt een algemene mondmaskerplicht. Draag dus ook een mondmasker op de openbare weg!

https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/nieuws-evenementen/mondmasker-vanaf-7-september-ook-verplicht-studentenbuurt 

 

Haal vanaf die dag jouw sleutel en badge op bij het onthaal van de afdeling Huisvesting.

Inchecken kan op de startdatum van je contract zelf pas vanaf 14.00u.

 

Komt iemand in jouw plaats jouw sleutel en badge afhalen?

Dat kan. Die persoon (bv. jouw ouders/voogd) bezorg je dan een geschreven, ondertekende volmacht én een kopie van je identiteitskaart.
Deze documenten zullen bij afhaling van de sleutel en badge, door de onthaalmedewerker opgevraagd en bijgehouden worden.
Hou ook dàn rekening met de maatregelen die gelden in de homes.

Heb aandacht voor de verkeerssituatie rondom homes Fabiola, Vermeylen en Heymans.

De Gentse binnenstad of het gebied binnen de R40 is sinds 1 januari 2020 een lage-emissiezone (LEZ). Onze centrumhomes vallen binnen deze zone.
De meest vervuilende voertuigen mogen de zone niet langer inrijden. Vermijd een boete en check altijd je voertuig voor je naar Gent komt. 

Meer info vind je op https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone-2020

Home Fabiola bevindt zich daarenboven langs een autovrij gebied. De eerste 50 meter, vanaf het kruispunt Stalhof met de Jan Frans Willemsstraat/Benedictijnenstraat maakt de toegang tot het home vrij vanuit Stalhof en de Benedictijnenstraat.

Meer info vind je op https://stad.gent/mobiliteitsplan

 

Welke maatregelen en richtlijnen gelden er rond de homes volgend academiejaar?

De stad Gent besliste dat er in de binnenstad en in de studentenbuurt rond de centrumhomes een algemene mondmaskerplicht geldt.  
https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/nieuws-evenementen/mondmasker-vanaf-7-september-ook-verplicht-studentenbuurt

Verplichte infosessie!

Elk jaar organiseert de afdeling Huisvesting een infosessie voor alle nieuwe bewoners. Op deze infosessie kom je meer te weten over de verschillende aspecten van het homeleven. Je krijgt er heel wat tips en advies. We zullen je nog informeren over plaats en tijdstip. Mogelijk zal dit gestreamd worden via leerpaden van Ufora.

Deelname op deze infosessie is verplicht, cf. het intern reglement

Blijf op de hoogte na je check-in

Doorheen het jaar zullen geplande werken, controles en belangrijke mededelingen via mail en onze elektronische ad valvas op Facebook  worden gecommuniceerd. Word dus zeker lid van de groep van jouw home.

Betaling van de huurfactuur en waarborg

De huurfactuur wordt elke maand via e-mail verzonden naar jouw UGent e-mailadres. Je kan in Oasis eigenhandig een extra e-mailadres toevoegen indien jouw ouders de factuur rechtstreeks wensen te ontvangen. Je betaalt d.m.v. een overschrijving met vermelding van de maandelijkse referentie, of via domiciliëring.

Je ontvangt de factuur voor een specifieke maand meestal in de laatste week, net voor de maand begint.
Enkel je eerste facturen zullen anders zijn: in tegenstelling tot eerdere berichtgeving krijg je de eerste factuur normaal gezien in de laatste week van september, dus na je check-in.

Wanneer betaal ik de waarborg?

De waarborg van 160 of 370 euro, voor respectievelijk kamers/studio's en flats, wordt gefactureerd bij de 1e maand huur. Het bedrag kan aangewend worden voor het dekken van alle verplichtingen van de huurder. 

Opgelet: er is geen waarborg voor homes Groningen, Uppsala, Göttingen en Canterbury. Schade vastgesteld bij vertrek, die niet op het inventarisformulier werd vermeld bij de check-in, zal worden aangerekend via factuur.

Wens je je betalingen te checken?

Dit kan heel eenvoudig. In Oasis, onder de rubriek 'financieel', vind je, in de linkerkolom, een 'stand van zaken' van al je facturen.

Wens je je betalingen te laten domiciliëren?

Je kan een automatische bankopdracht instellen via een SEPA-formulier. Meer info hierover krijg je nog van ons, via een afzonderlijke e-mail. Deze “bankdomiciliëring” is niet verplicht, doch sterk aanbevolen.
Let op: voor een kamer plus in de homes Groningen, Uppsala, Göttingen en Canterbury is een SEPA-bankdomiciliëring door technische redenen niet mogelijk.

Koelkastje op kot?

Er is één koelkast van max. formaat ‘tafelmodel’ toegestaan op de kamer. Het A+ label is de minimale vereiste qua energiezuinigheid. De universiteit biedt de mogelijkheid aan om via onze dienst Milieu een dergelijk toestel aan te kopen. Meer informatie kan je hier terugvinden.
Details over de levering, en eventuele wijzigingen, worden telefonisch afgesproken met de leverancier, net voor de levering.

 

Afdeling Huisvesting kijkt er naar uit om je binnenkort te verwelkomen we en wensen je alvast een vlotte start van het academiejaar.

Activiteiten homeraden

Niet alleen afdeling Huisvesting kijkt ernaar uit om je binnenkort te verwelkomen. De studenten van het Home Konvent en de afzonderlijke homeraden organiseren elk jaar activiteiten voor de medebewoners. Zij zijn in de homes aanwezig op vrijdag 18.09.2020 en zaterdag 19.09.2020: als je vragen hebt, aarzel niet om ze aan hen te stellen.

Voor vragen rond participatie mag je steeds .

https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/nieuws-evenementen/mondmasker-vanaf-7-september-ook-verplicht-studentenbuurt