Onderverhuren in de homes

Onderverhuren, wat is dat?

Wil je je kamer of studio onderverhuren, sluit je een onderverhuringsovereenkomst af met een onderhuurder waarbij de UGent geen partij is. Jij, de hoofdhuurder, moet daarbij dezelfde verplichtingen als geldig onder je huurovereenkomst, incl. onderhavig reglement, opleggen aan de onderhuurder en je mag geen hogere huurprijs vragen dan deze die je zelf betaalt (geen winstbejag).

Jij, hoofdhuurder, blijft aansprakelijk t.a.v. de UGent wat betreft de contractuele huurverplichtingen, incl. de naleving van onderhavig reglement, wat niet wegneemt dat de UGent (tucht)maatregelen kan nemen t.a.v. de onderhuurder wanneer deze inbreuken pleegt op onderhavig reglement, de orde verstoort en/of tuchtfeiten begaat.

Een residentie is geen home. De informatie vermeldt op deze pagina is mogelijks niet van toepassing op jouw verblijf in een residentie.

Mag ik onderverhuren?

Als je deelneemt aan een studie-uitwisselingsprogramma of een stage moet volbrengen, heb je het recht om je kamer onder te verhuren. 

Wie kan mijn kamer of studio onderhuren?

De onderhuurder dient een goedgekeurde inschrijvingsaanvraag als student aan de UGent te hebben om je wooneenheid te kunnen huren. 

De onderhuurder heeft een inschrijving met een diploma- of een creditcontract, of is een geregistreerde inkomende uitwisselingsstudent. Buitenlandse studenten komen dus ook in aanmerking.

Indien je een potentiële kandidaat gevonden hebt, bezorg dan, vóór de voorziene ingangsdatum van de onderverhuring, de adres- en contactgegevens van de overnemer (resp. onderhuurder) aan de afdeling Huisvesting, zodat zij kan nagaan of de onderverhuring kan worden toegelaten. Stel je vraag via dit e-mailsjabloon.

Waar kan ik mijn kamer of studio adverteren?

Je kan je vrije kamer of studio adverteren op Kotatgent.

Maar ook de Afdeling Huisvesting kan je vrije wooneenheid bekendmaken aan geïnteresseerde onderhuurders.
Hiervoor 
download je dit invulformulier, zet je de beveiliging af om deze in te vullen en bezorg je het terug aan Nathalie Geeraerts.

Geïnteresseerde onderhuurders zullen jou rechtstreeks (en snel!) contacteren.

Wat moet ik doen als ik een onderhuurder gevonden heb?

Bezorg de adres- en contactgegevens van de onderhuurder en een kopie van de ondertekende onderverhuurovereenkomst aan de afdeling Huisvesting, vóór de voorziene ingangsdatum.  Doe dit bij voorkeur per .

Er wordt aangeraden het daartoe beschikbare Nederlandstalige of Engelstalige modelcontract van de UGent te gebruiken. 
Hou rekening met je eigen huurovereenkomst: je mag niet meer huur vragen dan je zelf aangerekend krijgt en je mag niet over meerdere academiejaren heen onderverhuren. In dat geval maak je twee overeenkomsten op.

Vergeet na verificatie van de UGent ook je huurcontract niet te registreren bij de federale overheid.

Denk aan een waarborg (maximum twee maand huur) en een volledige staat van bevinding bij in- en uitcheck.
Je kan onze inventarisformulieren als basis gebruiken.

Je dient zelf je sleutel(s) en tag(s) aan de onderhuurder te overhandigen en (desgevallend) die aan het einde van jouw originele huurovereenkomst met de UGent, aan ons te (laten) bezorgen.

Onderverhuren op de private markt

Vind hier de informatie rond onderverhuren op de private markt