Info voor verhuurders

Aan welke eisen moet een kamer voldoen?

De minimale kwaliteits- en veiligheidsnormen liggen verankerd in de Vlaamse Wooncode.

Ze omschrijft de elementaire kwaliteits-, veiligheids- en gezondheidsnormen van zelfstandige woningen en (studenten)kamers. Een zelfstandige woning heeft alle basisfuncties: een eigen toilet, wasgelegenheid en kookgelegenheid. Bij een kamer ontbreekt minstens een van deze drie basisfuncties. Die functie moet dan gemeenschappelijk beschikbaar zijn.

Het decreet definieert een student als iemand die ingeschreven is bij een instelling van het hoger onderwijs, waarvan hij of zij de lessen volgt als hoofdbezigheid.

Aanvullend legt de Stad Gent een ‘politiereglement’ op, dat bijkomende normen op het gebied van brandveiligheid voorziet.
Er zijn ook stedenbouwkundige voorschriften, die voor nieuwbouw of verbouwingen gelden en 'gebundeld' worden in het Algemeen Bouwreglement van de stad Gent en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Vraag uw conformiteitsattest aan!

Gedetailleerde info: Kotatgent

 

Hoe kan ik een ‘vrije’ kamer bekendmaken?

Kotatgent is een samenwerkingsproject van de stad Gent, Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool, STUVO+ Odisee Technologiecampus Gent en KU Leuven Technologiecampus Gent en LUCA School of Arts KU Leuven Faculteit Architectuur Campus Sint-Lucas Gent.


U kunt kosteloos uw kamers en studio's aanbieden op Kot@gent.be

Alle aangeboden panden moeten voldoen aan de wettelijk gestelde eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

Info: Stad Gent, Dienst Wonen, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. 09 266 76 40

 

Waar vind ik een modelhuurovereenkomst?

De modelhuurovereenkomst van Kotatgent biedt de huurder en verhuurder meer rechtszekerheid. Een origineel exemplaar kan bij de 'dienst Wonen' van de stad Gent aangevraagd worden.


Voor elke Kotatgent-overeenkomst, die bij de afdeling Huisvesting van de Universiteit Gent wordt ingediend, wordt een gratis aanvullende brandverzekering voorzien. Deze polis dekt het risico ‘huur- en gebruikersgevaar’.

Persoonlijke bezittingen van de student zijn niet in de verzekering opgenomen.

Er is per schadegeval een vrijstelling voorzien.

Info: Afdeling Juridische Zaken, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, tel. 09 264 31 40 of verzekeringen

 


 

Advies

Universiteit Gent

Afdeling Huisvesting
Stalhof 6
9000 Gent

tel. 09 264 71 09

Stad Gent

Dienst Wonen - Kotatgent
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent

tel. 09 266 76 40

Justitiehuis

Cataloniëstraat 6-9
9000 Gent

tel. 09 269 62 20

Vredegerecht

Opgeëistenlaan 401/L
9000 Gent
www.vredegerechtenoostvlaanderen.be

Verenigde eigenaars vzw

Koningin Elisabethlaan 5
9000 Gent

tel. 09 324 90 80