Studie- en studentenbegeleiding

Monitoraat

De studiebegeleiders bieden aan alle eerstejaars (en ook aan GIT-studenten BA1-Ba2) vakinhoudelijke studiebegeleiding aan voor de algemene opleidingsonderdelen (faculteitsbrede vorming). Ook met al je vragen over algemene studiemethodiek, studiegebonden problemen, voorbereiding van examens en feedback  na de vrijgave van de examencijfers kan je bij hen terecht.

De trajectbegeleiders informeren, adviseren en begeleiden de studenten gedurende de volledige studieloopbaan. Zij zijn de aanspreekpersonen binnen onze faculteit voor wat betreft het "studievoortgangsproces": studiekeuze, keuzevakken, vrijstellingen, onderwijs- en examenreglement en dergelijke meer.

 

Facultaire ombudspersonen voor studenten

Centrale diensten