Studie- en studentenbegeleiding

Monitoraat

Het monitoraat is het aanspreekpunt voor al je vragen rond studieaanpak en studieloopbaan, zowel voor eerstejaars- als hogerejaarsstudenten.

Studiebegeleiding

Bij de studiebegeleiders kan je terecht met algemene vragen over studiemethodiek, studieplanning, studiegebonden problemen, hulp bij de voorbereiding van examens, en feedback na de vrijgave van de examencijfers. Hogerejaars kunnen bij hun studiebegeleiders ook terecht met problemen i.v.m. hun bachelor- of masterproef.

Trajectbegeleiding

De trajectbegeleiders informeren, adviseren en begeleiden de studenten gedurende de volledige studieloopbaan. Zij zijn de aanspreekpersonen binnen de faculteit voor wat betreft het "studievoortgangsproces": studiekeuze, keuzevakken, vrijstellingen, onderwijs- en examenreglement en dergelijke meer.

 

Facultaire ombudspersonen voor studenten

Centrale diensten