Onderzoek

De faculteit Letteren en Wijsbegeerte is de thuisbasis van ongeveer 520 wetenschappers, waarvan ongeveer 160 ZAP-leden. De faculteit is jaarlijks verantwoordelijk voor ongeveer 60 doctoraten en 600 peer-reviewed publicaties en heeft actieve onderzoeksgroepen op het vlak van filosofie, archeologie, geschiedenis, kunst, (toegepaste) taalkunde, letterkunde, culturele studies, enz. De commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) is verantwoordelijk voor het onderzoeksbeleid op het niveau van de faculteit.

Missie

De faculteit Letteren en Wijsbegeerte wil een nationale en internationale speler zijn op het vlak van wetenschappelijk onderzoek. Via haar vak- en onderzoeksgroepen wil de faculteit meewerken aan de wetenschappelijke exploratie en verdere uitbouw van haar wetenschappelijke disciplines. De faculteit creëert daarvoor de nodige voorwaarden. Zij streeft ernaar om de resultaten van haar onderzoek ter beschikking te stellen van derden en ze te integreren in haar eigen onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

Facultair onderzoeksportaal

De faculteit maakt haar onderzoek zichtbaar via haar facultair onderzoeksportaal met daarin alle informatie over haar ...

Download hier de onderzoeksbrochure (.pdf) en/of een beschrijving van de onderzoeksgroepen (.pdf).

Publicaties en doctoraten

  • Alle publicaties van het personeel van de faculteit zijn terug te vinden via Biblio. In Biblio worden ook de full-text digitale bestanden zoals doctoraten en recente publicaties digitaal bewaard. Open-Access bestanden zijn via deze weg vrij te raadplegen.
  • Lijst van afgelegde doctoraten

Doctoreren

  • De faculteit treedt op als onthaalinstelling voor jonge onderzoekers die willen doctoreren in diverse disciplines en thema's, toegekend door verschillende internationale en nationale financierende instellingen. De professoren van de faculteit hebben heel wat ervaring in het begeleiden van doctoraatsonderzoek. Voor interdisciplinaire projecten, kunnen geschikte mede-promotoren worden gevonden, zowel binnen als buiten de eigen faculteit. Ook collega's van andere binnen- of buitenlandse universiteiten kunnen als medepromotor optreden.
  • Meer info

Welkom in Gent

Intranet