Onderzoek

De faculteit Letteren en Wijsbegeerte is de thuisbasis van ongeveer 520 wetenschappers, waarvan ongeveer 160 ZAP-leden. De faculteit is jaarlijks verantwoordelijk voor ongeveer 60 doctoraten en 600 peer-reviewed publicaties en heeft actieve onderzoeksgroepen op het vlak van filosofie, archeologie, geschiedenis, kunst, (toegepaste) taalkunde, letterkunde, culturele studies, enz.

Missie

De faculteit Letteren en Wijsbegeerte wil een nationale en internationale speler zijn op het vlak van wetenschappelijk onderzoek. Via haar vak- en onderzoeksgroepen wil de faculteit meewerken aan de wetenschappelijke exploratie en verdere uitbouw van haar wetenschappelijke disciplines. De faculteit creëert daarvoor de nodige voorwaarden. Zij streeft ernaar om de resultaten van haar onderzoek ter beschikking te stellen van derden en ze te integreren in haar eigen onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

Academische bibliografie & repository

Alle publicaties van het personeel van de faculteit zijn terug te vinden via Biblio. In Biblio worden ook de full-text digitale bestanden zoals doctoraten en recente publicaties digitaal bewaard. Open-Access bestanden zijn via deze weg vrij te raadplegen.

Doctoraten

Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

De Commissie Wetenschappelijk Onderzoek is de facultaire commissie die adviseert over het onderzoeksbeleid van de faculteit en over de toewijzing van de middelen van het facultair Onderzoeksfonds.

Contact:

Facultair Onderzoeksfonds

Via het Facultair Onderzoeksfonds kunnen leden van de faculteit onderzoeksondersteunende financiering krijgen.

Financieringskanalen

Een groeiend aandeel van het wetenschappelijk onderzoek aan de faculteit wordt gefinancierd door middel van externe financiering. In deze sectie vind je meer informatie over mogelijke financieringskanalen en de gehanteerde criteria.

Voorbereiding FWO- en BOF-aanvragen

Elk jaar neemt de faculteit initiatieven die de onderzoekers van de faculteit ondersteunen bij het indienen van mandaat- of projectvoorstellen bij het FWO en het BOF.

Publiceren en Publicatiebeleid

De faculteit heeft in september 2016 een tekst goedgekeurd over het wetenschappelijk publiceren met daarin heel wat achtergrondinformatie over publiceren in een academische context en met allerlei tips over mogelijke publicatiestrategieën.

Doctoreren

Alle informatie over doctoreren: toelatingsvoorwaarden, financieringsmogelijkheden, inschrijvingsmodaliteiten en het opleidings- en onderzoeksaanbod van de faculteit.

Postdoc Community

De Ghent University Postdoc Community omvat alle postdoctorale onderzoekers aan de Universiteit Gent. De belangrijkste doelstelling van de community is de postdocs over de faculteiten heen met elkaar in contact te brengen door het organiseren van activiteiten en het delen van informatie.

Facultaire vertegenwoordigers: