Opleidingen

Bacheloropleidingen

De faculteit Letteren en Wijsbegeerte biedt 10 bacheloropleidingen aan, met 50 afstudeerrichtingen

Verkorte bacheloropleidingen

De faculteit biedt 7 verkorte bachelorprogramma's aan.

Masteropleidingen

De faculteit Letteren en Wijsbegeerte biedt 14 Nederlandstalige en 2 Engelstalige masteropleidingen aan, met 82 afstudeerrichtingen

Educatieve Master

Studenten kunnen aan de UGent meteen na hun bacheloropleiding kiezen voor een opleiding tot leraar in een educatieve masteropleiding.
Deze masteropleiding combineert een opleiding op masterniveau in een vakgebied met het aanleren van de pedagogische vaardigheden nodig om les te geven.

De faculteit biedt 2 educatieve masteropleidingen aan:

  • Educatieve master in de cultuurwetenschappen
    Afstudeerrichtingen: archeologie, geschiedenis, kunstwetenschappen, moraalwetenschappen, wijsbegeerte
    Hiermee kan je leerkracht geschiedenis, niet-confessionele zedenleer, filosofie, muziekgeschiedenis, … worden.
  • Educatieve master in de talen
    Afstudeerrichtingen: Afrikaanse talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, taal-en letterkunde, toegepaste taalkunde
    Hiermee kan je leerkracht Nederlands, Nederlands als niet-thuistaal, Frans, Engels, Duits, Spaans, Latijn, Grieks en vreemde talen worden.

Masters-na-Masters

De faculteit Letteren en Wijsbegeerte biedt 3 Nederlandstalige en 4 Engelstalige master-na-masteropleidingen aan

Postgraduaatsopleidingen

De faculteit heeft 6 postgraduaten, met 15 afstudeerrichtingen

Micro-credentials

Wil je je specialiseren, bijscholen of omscholen na je afstuderen? Mis je bepaalde kennis en skills op de werkvloer? Micro-credentials zijn een nieuw type mini-opleiding aan de UGent. De faculteit biedt 13 micro-credentials aan.

Universiteitsbrede keuzevakken

De universiteitsbrede keuzevakken zijn keuzevakken die door elke student gevolgd kunnen worden zonder dat er voorkennis vereist is. Ze geven studenten de mogelijkheid om samen met studenten uit andere opleidingen rond een bepaald thema te werken.

De faculteit Letteren en Wijsbegeerte coördineert:

Honoursprogramma

Andere opleidingen

De faculteit Letteren en Wijsbegeerte biedt ook nog andere opleidingen aan zoals schakelprogramma's, voorbereidingsprogramma's en brugprogramma's

Levenslang leren

De Humanities Academie bundelt het facultair aanbod aan opleidingen, lezingen en studiedagen voor een breed publiek.