Universiteitsbrede keuzevakken

De universiteitsbrede keuzevakken zijn keuzevakken die door elke student gevolgd kunnen worden zonder dat er voorkennis vereist is. Ze geven je de mogelijkheid om samen met studenten uit andere opleidingen rond een bepaald thema te werken.

Je kan kiezen uit de volgende keuzevakken.

Bewegen en sport: nu en later

Studiepunten: 3

Wanneer: in het tweede semester

Onderwijstaal: Nederlands

Wil je graag iets aan je conditie doen? Wil je weten wat het inhoudt om een gezond en sportief lichaam te hebben? Schrijf je dan in voor dit vak! In dit vak wordt een algemene theoretische vorming over een sportief lichaam gecombineerd met sportlessen in een sport naar keuze. Die sportlessen worden afgestemd op het niveau van de student. Ook niet-sportieve studenten kunnen dit vak dus zeker volgen.

Wetenschappelijk Engels

Studiepunten: 3

Wanneer: in het eerste of tweede semester

Onderwijstaal: Engels

Wil je graag je wetenschappelijk Engels beter beheersen? Dan is dit vak iets voor jou! In dit vak krijg je de algemene academische woordenschat en brede communicatieve vaardigheden aangeleerd die relevant zijn in een wetenschappelijke setting (spreken, schrijven, luisteren, lezen).

Gevorderd wetenschappelijk Engels

Studiepunten: 3

Wanneer: in het eerste of tweede semester

Onderwijstaal: Engels

Wil je graag je schrijfvaardigheid van het wetenschappelijk Engels verbeteren met het oog op het schrijven van je masterproef of een paper? Kies dan voor dit vak! In dit vak krijg je meer gevorderde vaardigheden op het vlak van wetenschappelijke communicatie aangeleerd. Er wordt in de eerste plaats aandacht besteed aan het schrijven van teksten, maar daarnaast komen ook andere aspecten aan bod zoals het geven van een presentatie in het Engels.

Leer ondernemen

Studiepunten: 3

Wanneer: in het eerste semester

Onderwijstaal: Nederlands

Wil je graag meer leren over de rol van ondernemers in onze samenleving? Schrijf je dan in voor dit vak! In dit vak maak je kennis met de verschillende soorten ondernemingen in onze economie en leer je wat de belangrijkste succesfactoren zijn voor een startende onderneming.

Coaching en diversiteit

Studiepunten: 3

Wanneer: tijdens het academiejaar

Onderwijstaal: Nederlands

Wil je graag gedurende het academiejaar een eerstejaarsstudent begeleiden en ondersteunen op academisch en sociaal vlak en wegwijs maken aan de UGent? Neem dan dit vak op in je curriculum! In dit vak krijg je de kans om wetenschappelijke kennis te combineren met maatschappelijk engagement. Na een theoretische inleiding tot een aantal concepten zoals ‘coaching’ en ‘diversiteit’ ga je meteen met deze concepten aan de slag als mentor van een eerstejaarsstudent uit dezelfde opleiding.

Cocreatie

Studiepunten: 6

Wanneer: tijdens het academiejaar

Onderwijstaal: Nederlands en Engels

Wil je graag in team op zoek naar een oplossing voor een actuele vraag van een welbepaalde cliënt? Wil je meer weten over thema’s als Design Thinking, prototyping en ondernemerschap? Dan is dit vak iets voor jou! Naast een overzicht van diverse theoretische principes werk je aan een concreet project dat je kan kiezen uit een aanbod volgens eigen interesse. De workshops en het projectwerk vinden plaats in de Ghent Design Factory en de ontwerpcampus Kortrijk.

Mensenrechten: multidisciplinaire perspectieven

Studiepunten: 5

Wanneer: in het tweede semester

Onderwijstaal: Engels

Wil je graag meer weten over de rol die mensenrechten kunnen spelen in diverse maatschappelijke velden? Wil je zicht krijgen op de discoursen die mensenrechtenkaders hanteren en/of over mensenrechten gaan? Dan is dit vak voor jou een goede keuze! In een aantal response colleges worden de centrale concepten binnen de mensenrechten vanuit verschillende disciplines benaderd. Daarnaast werk je in groep aan een interdisciplinaire analyse van een casus.

Programmeren

Studiepunten: 5

Wanneer: in het eerste semester

Onderwijstaal: Nederlands en Engels

Wil je graag een taak omzetten naar een programma dat door een computer uitgevoerd kan worden? Wil je leren denken in een programmeertaal en de vaardigheid ontwikkelen om computerprogramma’s in programmeertaal te schrijven? Kies dan voor dit vak! In dit vak leer je denken als een programmeur en krijg je de programmeertaal Python aangeleerd.

Context en nuance. Kritisch reflecteren over actuele thema’s

Studiepunten: 6

Wanneer: in het eerste semester

Onderwijstaal: Nederlands

Wil je graag een actueel maatschappelijk thema bespreken en dat benaderen vanuit verschillende perspectieven en disciplines uit de humane wetenschappen? Dan is dit vak iets voor jou! Na een of twee inleidende colleges over het jaarthema komen experten aan het woord die jou uitdagen om deel te nemen aan het debat. Het jaarthema voor academiejaar 2024-2025 is "Klimaatkwesties".

Fysica voor de wereldburger

Studiepunten: 4

Wanneer: in het eerste semester

Onderwijstaal: Nederlands

Wil je meer inzicht verwerven in de fysicacomponent van fenomenen en gebeurtenissen uit de dagelijkse leefwereld en de actualiteit? Kies dan voor dit vak! In dit vak krijg je enkele basisprincipes uit de fysica aangereikt die vervolgens toegepast worden in actuele technologische en maatschappelijke vraagstukken. De cursus is opgebouwd rond vier modules: energie, technologie, klimaat en moderne fysica. Er is geen voorkennis van fysica vereist. 

Dier: welzijn, recht en ethiek

Studiepunten: 3

Wanneer: in het tweede semester

Onderwijstaal: Nederlands

Ben je geïnteresseerd in hoe we met dieren omgaan in de maatschappij en wil je de kans grijpen om daar samen met andere studenten over na te denken en tot inzichten te komen? Volg dan dit universiteitsbreed keuzevak! In dit vak wordt vanuit verschillende disciplines aandacht besteed aan de verschillende aspecten van dierenwelzijn, ethiek en recht met voldoende ruimte voor reflectie en discussie. Dit vak wordt samen met KU Leuven georganiseerd.

Migration and Society: an Interdisciplinary Introduction

Studiepunten: 5

Wanneer: in het tweede semester

Onderwijstaal: Engels

Wil je meer weten over migratie en hoe dit zeer divers en snel veranderend fenomeen implicaties heeft voor alle instellingen van onze samenleving? Wil je dit fenomeen mee bestuderen vanuit verschillende disciplines elk met een eigen focus en eigen voorkeursmethoden? Kies dan voor dit universiteitsbreed keuzevak! In dit vak wordt een multi- en interdisciplinaire introductie tot migratiestudies aangeboden met voldoende ruimte voor gerichte discusses over specifieke onderwerpen. 

Global Minds

Studiepunten: 5

Wanneer: in het tweede semester

Onderwijstaal: Engels

Wil je jouw kritische reflectie bevorderen over mondiale uitdagingen en mondiale rechtvaardigheid vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines? Ga dan zeker voor dit vak! In dit vak worden ongelijke machtsverhoudingen behandeld in historische en hedendaagse processen van globalisering, waarbij meerdere wetenschappelijke en maatschappelijke perspectieven worden belicht, met speciale aandacht voor perspectieven vanuit het Globale Zuiden.

Principes van artificiële intelligentie voor beginners 

Studiepunten: 3

Wanneer: in het tweede semester

Onderwijstaal: Engels

Het domein van de artificiële intelligentie is in een razendsnelle evolutie. De impact ervan op mens en maatschappij neemt toe en de toepassingen en gevolgen van AI zijn niet meer weg te denken uit de media. In dit vak zullen allereerst de basisconcepten van AI aangereikt worden. Daarna zullen er verschillende perspectieven op AI aan bod komen (maatschappelijk, juridisch en ethisch). Aan de hand van de aangereikte kennis tijdens de lessen zullen de studenten tot slot worden uitgedaagd om via reflectie en discussie mee te denken over de maatschappelijke implicaties van AI. Wil je over AI graag meer te weten komen? Kies dan voor dit keuzevak!

Meer weten?

Contacteer je Facultaire studentenadministratie (FSA)