Faculteitsbibliotheek

Informatiebronnen


Handleiding bij het zoeken

 

Libraby Lab

Het Library Lab is de afdeling Onderzoeksondersteuning binnen de Faculteitsbibliotheek. Door een aanbod van tutorials, workshops, lezingen en adviesmomenten werkt de bibliotheek mee aan de duurzaamheid, schaalbaarheid en innovativiteit van het onderzoek aan de faculteit.

Over de bibliotheek

      Dienstverlening