Voor onderzoekers

  • in de catalogus van de Universiteitsbibliotheek Gent: lib.ugent.be
  • in andere catalogi van wetenschappelijke bibliotheken in België: Unicat
  • in andere catalogi van wetenschappelijke bibliotheken wereldwijd: Worldcat

Lenen & reserveren

Bestellen, IBL, trials

Bezoek aan de bibliotheek

De bibliotheek als partner in onderzoek

De bibliotheek als partner in onderwijs

De facultaire bibliotheekcommissie (FBC)

In het rapport “Het Netwerk: de reorganisatie van bibliotheek- en informatiediensten aan Ugent” schetst Lars Björnshaug de hoofdtaken van de facultaire bibliotheekcommissie:

  • het verstrekken van advies aan de faculteitsbibliothecaris over het algemene profiel van de diensten;
  • het verstrekken van advies over de ontwikkeling van verzamelingen;
  • de voorbereiding van het budget voor de faculteitsbibliotheekdiensten (zij het in één of meerdere bibliotheken), zodat hierover gesproken en beslist kan worden door de faculteitsraad;
  • het opstellen van een plan voor de bibliotheekdiensten op het niveau van de faculteit;
  • het evalueren van de kwaliteit van de bibliotheekdiensten

De facultaire bibliotheekcommissie van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte wordt samengesteld met vertegenwoordigers van de verschillende vakgroepen, studentenvertegenwoordigers, een afgevaardigde voor het ATP en een lid van de Boekentoren. De verslagen kunnen door de leden van de faculteit worden nagelezen op de Sharepoint-site van de Facultaire Bibliotheekcommissie.

De huidige samenstelling

Collecties