Auteursrecht

Alle studenten, onderzoekers en docenten van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte kunnen met hun vragen over auteursrecht terecht bij het Auteursrechten Informatiepunt (AIP) van de Faculteitsbibliotheek.

Het AIP informeert, ondersteunt en verwijst door bij het zoeken naar een antwoord op je vraag. De bibliotheek mag geen bindend juridisch advies geven en zal je indien nodig doorverwijzen naar andere diensten.

Contact

AIP - Nathalie Leclercq