Fondsen

De Facultaire Bibliotheekcommissie (FBC) besliste tot volgende fondsen:

Fonds Bibliodiversiteit

De Facultaire Bibliotheekcommissie heeft oog voor de diversiteit in het aanbod. Ook minder gehoorde of minder vanzelfsprekende stemmen verdienen een plaats in een academische bibliotheek.

Met het fonds voor Bibliodiversiteit worden boeken gefinancierd die ofwel

  • werden gepubliceerd in ‘the Global South’: boeken uitgegeven buiten de EU-18, Noorwegen, Zwitserland en de Angelsaksische wereld én verschenen in één van de schooltalen (Nederlands, Engels, Frans, Duits of Spaans), ofwel
  • oorspronkelijk werden uitgegeven in ‘the Global South’ (zie boven) en later in vertaling in een ander land buiten deze ‘Global South’ verschenen

Wanneer men denkt dat een boek in aanmerking komt om met dit fonds voor bibliodiversiteit aangekocht te worden, kan men dit aangeven in het online bestelformulier.

Digital First

De FBC besliste om twee fondsen op te richten om meer ruggensteun te geven aan de beleidsoptie ‘digital first’. Deze beleidsoptie strandde in de praktijk maar al te vaak op praktische bezwaren: de kostprijs. Vaak ligt de kostprijs voor de aanschaf van de elektronische versie van een boek merkelijk hoger dan die van de papieren versie. En ook al moet er niemand overtuigd worden van de voordelen van de e-variant van een boek, de prijs bleek maar al te vaak een struikelblok. Als antwoord hierop lanceerde het FBC een fonds voor de aanschaf van e-books dat 25% van de aankoopprijs zal dragen. Een mooie ‘korting’ die hopelijk het aandeel van e-books zal verhogen. Op dit ogenblik zijn ongeveer 10% van alle nieuwe boeken een exemplaar in e-formaat.
Met een tweede fonds hoopt de FBC vak- of onderzoeksgroepen te stimuleren om te investeren in elektronische databanken.