Bijzondere collecties

  • Een diaspora van boeken: ex libris Suse Esberg
  • Preciosa Nederlandse literatuur
  • Knipselmappen Nederlandse literatuur met artikels uit niet-literaire kranten en magazines
  • Collecties stripmagazines van Alain Van Passen en van Emil Laga. Over de collectie van Alain Van Passen schreven bibliotheekcollega’s Paul Buschmann en Beatrijs Goegebuer een artikel in META
  • Partituren  uit schenkingen van Herman Sabbe, Jan Broeckx en Denise Tolkowsky, waaronder autografen
  • Boeken omtrent archeologie uit de schenking Yann Hollevoet

  • Koloniale en postkoloniale literatuur uit de schenkingen van Jan Kuijk (voormalig adjunct-hoofdredacteur van het Nederlandse dagblad Trouw) en Bert Paasman (professor-emeritus koloniale en postkoloniale cultuur- en literatuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam). Deze schenkingen vormen een aanvulling op de collectie over Nederlandstalige literatuur buiten de Lage Landen. Het zwaartepunt ligt op literatuur uit Suriname, de Caraïben en Indonesië. De schenking van Bert Paasman bevat ook veel studies over de geschiedenis van en de letterkunde over deze gebieden in de koloniale periode.
  • Zuid-Afrikaanse literatuur uit de privébibliotheek van dichter, criticus en academicus Fanie Olivier