Trials

Voordat een databank aangekocht wordt, doorloopt deze steeds een trial-fase waarin ze door onderzoekers van de faculteit wordt getest.

Databanken die momenteel in trial-fase zitten vind je hieronder. De Facultaire Bibliotheekcommissie beslist na afloop van de trial-fase of de databank al dan niet wordt aangekocht.

Aankoopsuggesties van databanken en technische problemen bij trials:

e-Marefa

  • 01/12/2023-30/12/2023
  • e-Marefa is a set of complete digital Arab databases that is concerned in developing the digital academic Arab content and its indicators. It is considered one of the largest global databases interested in the Arab content and information industry. It provides more than 7,000,000 records (including academic journals, articles, theses and dissertations, e-books & book reviews, statistical reports, research abstracts and conference proceedings) covering all disciplines and fields.