Trials

Voordat een databank aangekocht wordt, doorloopt die steeds een trial-fase waarin ze door onderzoekers van de faculteit wordt getest.

Hieronder vind je een overzicht van databanken die momenteel in trial-fase zitten. De Facultaire Bibliotheekcommissie beslist na afloop van de trial-fase of de databank al dan niet wordt aangekocht.

Aankoopsuggesties van databanken en technische problemen bij trials: