Trials

Voordat een databank aangekocht wordt, doorloopt die steeds een trial-fase waarin ze door onderzoekers van de faculteit getest kan worden. Hieronder vind je een overzicht van databanken die momenteel in trial-fase zitten. De Facultaire Bibliotheekcommissie beslist na afloop van deze trial-fase op basis van de ontvangen feedback of de databank al dan niet aangekocht wordt.

Aankoopsuggesties van databanken en technische problemen bij trials: