Collegeplanken 2017-2018 (tweede semester)

Een collegeplank bundelt alle werken van een leeslijst voor een bepaald vak. De werken op de collegeplanken kan je niet of slechts verkort uitlenen. De collegeplanken staan bij de uitleenbalies van de beide bibliotheekvleugels.

Docenten die een collegeplank wensen, nemen contact op via .

Vleugel Loveling

1ste Bachelor

2de Bachelor

 3de Bachelor

Master

Vleugel Magnel

2de Bachelor

Algemeen

Slavistiek

 Scandinavistiek