Voor secundair onderwijs

De faculteitsbibliotheek letteren & wijsbegeerte is vrij toegankelijk.

Ook scholieren kunnen ter plaatse de collectie raadplegen of scans maken.

Voor het secundair onderwijs is de volgende workshop beschikbaar:

TOOLKIT VOOR EEN ONDERZOEKSOPDRACHT (OC OF SEMINARIE)

  • 25 leerlingen | min. 2 lesuren | gratis
  • We nemen de leerlingen mee op een ontdekkingstocht in de wereld van de wetenschappelijke informatie. De deelnemers leren hands-on verschillende zoekstrategieën aan en gaan aan de slag met booleaanse operatoren, catalogi, Google Scholar en wetenschappelijke internetbronnen ... Na een presentatie en een korte rondleiding binnen de vernieuwde faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte kunnen de leerlingen onder begeleiding van een ervaren gids aan de slag met hun eigen onderzoeksopdracht, of werken we een opdracht uit op maat.
  • Thema's: Cultuurwetenschappen, Klassieke talen en Geschiedenis, Kunst, Moderne talen
  • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/KSO), volwassenonderwijs
  • Periode: In onderling overleg.
  • Materiaal: Er zijn pc's beschikbaar, maar deelnemers mogen ook zelf laptops of smartphones meebrengen.
  • Locatie: Faculteitsbibliotheek Letteren en wijsbegeerte - Rozier 44 - Gent
  • Contact: Instructie.lwbib@ugent.be

Handige tips rond de CRAAP-test, kritisch lezen, Google Scholar, informatie vinden enz. vind je terug op onderzoektips.