Context & nuance. Kritisch reflecteren over actuele thema’s.

Wat?

Context en nuance.Deze cursus is een verbredende basiscursus en laat je kennismaken met verschillende disciplines, invalshoeken en concepten uit de humane wetenschappen aan de hand van één specifiek thema dat jaarlijks of tweejaarlijks wisselt. Het centrale thema wordt wekelijks door andere lesgevers uit de faculteit Letteren en Wijsbegeerte vanuit de eigen discipline benaderd.

We kiezen hierbij bewust voor activerende werkvormen. Je zal gevraagd worden om elk college voor te bereiden. Deze voorbereidingen kunnen zeer divers zijn: het lezen van een literaire of academische tekst, het bekijken van een film(fragment), het beluisteren van een podcast, het bezoeken van een tentoonstelling… Naast deze algemene voorbereiding, worden de studenten in groepjes onderverdeeld. Per college wordt een groepje aangeduid dat voor die specifieke les drie discussievragen voorbereidt. Deze discussievragen worden op voorhand via het leerplatform Ufora met de andere studenten gedeeld en dienen als uitgangspunt om het debat en de interactie tijdens de colleges te bevorderen.

Thema 2021-22:

Het overkoepelend thema voor het academiejaar 2021-2022 is 'M/V/X'.

Doorheen de colleges onderzoeken we mensbeelden, genderverschillen, mannelijkheids- en vrouwelijkheidsidealen etc. vanuit een interdisciplinaire invalshoek. De manier waarop we nadenken over en omgaan met dit soort identiteitscategorieën is namelijk meer dan ooit onderwerp van maatschappelijk debat.

Dit vak brengt nuance in de vaak gepolariseerde discussie door deze fenomenen te bestuderen vanuit verschillende disciplines binnen de humane wetenschappen zoals geschiedenis, kunstwetenschappen, literatuurstudie, filosofie etc.

Voor wie?

Dit vak is een universiteitsbreed keuzevak, en kan dus door studenten uit een brede waaier aan opleidingen gevolgd worden. Het opleidingsonderdeel kan worden opgenomen in de vrije keuzeruimte van je opleiding en ook via een apart creditcontract.

Context en nuance biedt een verbredende interdisciplinaire inkijk in wat de humane wetenschappen te bieden hebben. Indien praktisch mogelijk worden de studenten verdeeld op basis van hun eigen opleiding om de diversiteit binnen een groep zo goed mogelijk tot uiting te laten komen. Dit garandeert een maximale kruisbestuiving van diverse invalshoeken en opleidingsachtergronden.

Programma 2021-22: M/V/X

De colleges gaan telkens door op maandag van 17.30 u. tot 20.30 u. (locatie: Blandijn)

 • 27/09: Openingscollege
  Jonas Roelens
 • 04/10: ‘Genderideologie’ en de anti-genderbeweging
  Joz Motmans - Gender & Diversiteit
 • 11/10: Klassieke mythologie
  Tine Scheijnen - Letterkunde
 • 18/10: Gesprek met Alain Platel over ‘Gardenia’
  Christel Stalpaert - Kunstwetenschappen
 • 25/10: Genderbias in wetenschap
  Merel Lefevere & Tom Claes - Wijsbegeerte & Moraalwetenschap
 • 08/11: Monsterverhalen in Afrika & queer reading + gender & Mesopotamië
  Inge Brinkman & Katrien De Graef - Talen en Culturen
 • 15/11: Een langetermijnsgeschiedenis van mannelijkheid
  Koen Verboven & Stefan Meysman - Geschiedenis
 • 22/11: Transnarratieven in hedendaagse Amerikaanse literatuur
  Gert Buelens & Tine Kempenaers - Letterkunde
 • 29/11: Genderinclusief taalgebruik
  Sofie Decock & Sarah Van Hoof - Taalkunde
 • 06/12: Gender & Religie
  Neslihan Dogan - STAM
 • 13/12: Panelgesprek met Joz Motmans, Piet Hoebeke en Lukas Dhont

Contact

Jonas Roelens

jonas.roelens@ugent.be