Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF)

Oproepen

De Onderzoeksraad behandelt alle aanvragen voor financiering en adviseert het bestuur voor de toekenning van diverse mandaten en projecten

Bekijk alle oproepen en deadlines voor BOF-projecten en mandaten

Facultair Mobiliteits- en Sabbaticalfonds

Het Bijzonder Onderzoeksfonds voorziet in de internationale mobiliteit van haar onderzoekers via het Facultair Mobilteitsfonds van de faculteiten.

Facultair Mobiliteits- en Sabbaticalfonds per faculteit

Resultaten

Promotoren en kandidaten kunnen na het publiceren van de resultaten feedback aanvragen via e-mail aan bof@ugent.be. De administratie beoogt alle e-mails te beantwoorden binnen de 5 werkdagen.

Resultaten BOF mandaten en projecten

Downloads

Contact

Aangezien we maximaal telewerken, gelieve ons per e-mail of via MS Teams te contacteren.