Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF)

Oproepen

De Onderzoeksraad behandelt alle aanvragen voor financiering en adviseert het bestuur voor de toekenning van diverse mandaten en projecten

Facultair Mobiliteitsfonds

Het Bijzonder Onderzoeksfonds biedt financiering voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Het Bijzonder Onderzoeksfonds voorziet in de internationale mobiliteit van haar onderzoekers via het Facultair Mobilteitsfonds van de faculteiten.

Resultaten

Promotoren en kandidaten kunnen na het publiceren van de resultaten feedback aanvragen via e-mail aan bof@ugent.be. De administratie beoogt alle e-mails te beantwoorden binnen de 5 werkdagen.

Downloads

Contact