Leerkrediet voor wie en welke opleidingen?

Leerkrediet voor nieuwe studenten en gewezen studenten in het hoger onderwijs:

Sinds het academiejaar 2008-2009 krijgt iedere student die zich in Vlaanderen inschrijft in het hoger onderwijs (universiteit of hogeschool) een leerkrediet toegewezen: zowel de nieuwe studenten die zich voor de eerste maal inschrijven, als studenten die voordien al aan hun studie begonnen waren of die voordien al een diploma behaalden.

Ook voor buitenlandse studenten

Ook buitenlandse studenten die zich inschrijven voor een initiële bachelor- of masteropleiding vallen onder het leerkredietsysteem.

Ook voor uitgaande uitwisselingsstudenten

Als je op Erasmus gaat tijdens je bachelor- of masteropleiding, zet je ook leerkrediet in. De studiepunten die je inzet (en bij slagen terugverdient), zijn de studiepunten van de equivalente Vlaamse opleidingsonderdelen, m.a.w. de studiepunten van de opleidingsonderdelen die je uitwisselde tegen opleidingsonderdelen in het buitenland.

Voor diplomacontract bacheloropleiding en master-na-bacheloropleiding, micro-credential en creditcontract

De studiepunten van het leerkrediet worden aangerekend:

 • Als je je via diplomacontract inschrijft voor een basisopleiding, d.w.z. een initiële bachelor- of initiële masteropleiding (= master-na-bacheloropleiding).
 • Als je je inschrijft via creditcontract.
  Het leerkrediet wordt dus voor alle creditcontracten aangerekend (ook als de opleidingsonderdelen niet uit een initiële bachelor- of initiële masteropleiding komen).
  Je kunt je leerkrediet ook niet meer terugwinnen door je uit te schrijven uit creditcontracten. Je bent je ingezette leerkrediet onherroepelijk kwijt.
  Verworven studiepunten via een creditcontract worden opnieuw aan je leerkrediet toegevoegd. Maar er is in dat geval geen dubbeltelling voor de eerste 60 verworven studiepunten, zoals voor een inschrijving voor een bacheloropleiding via diplomacontract.
 • Als je je inschrijft via examencontract maak je geen gebruik van je leerkrediet, maar je moet wel over voldoende leerkrediet beschikken om te kunnen inschrijven.
 • Als je je inschrijft voor een micro-credential maak je gebruik van je leerkrediet, maar je moet niet voldoende leerkrediet beschikken om te kunnen inschrijven.

Niet voor schakel- of voorbereidingsprogramma, master-na-master, postgraduaatsopleiding, specifieke lerarenopleiding en de educatieve master (als je al een masterdiploma bezit)

Het leerkrediet hoef je niet in te zetten als je inschrijft via diplomacontract:

 • Voor een schakel- of voorbereidingsprogramma;
 • Voor een voortgezet programma: bachelor-na-bachelor, master-na-master of postgraduaatsopleiding;
 • Voor de specifieke lerarenopleiding (SLO) (tenzij je vakken uit de SLO volgt als deel van de initiële masteropleiding);
 • Voor een educatieve masteropleiding als je al een masterdiploma bezit.
  Indien je vٖóór academiejaar 1999 een hogeronderwijsdiploma behaald hebt, zijn geen er gegevens in de Databank Hoger Onderwijs (DHO) beschikbaar i.v.m. leerkrediet en wordt er dus wel leerkrediet aangerekend.
  Sowieso starten studenten die sinds 1999 geen hoger onderwijs in Vlaanderen gevolgd hebben met 140 studiepunten leerkrediet en hebben ze dus voldoende leerkrediet om de opleiding af te ronden.

Contact