Bevordering statutaire ambtenaren

Wie al als statutair federaal ambtenaar werkt, heeft in bepaalde gevallen de mogelijkheid om te bevorderen naar niveau A.

Onderdeel van deze bevorderingsprocedure, is het succesvol volgen van 4 opleidingsonderdelen (van minstens 4 studiepunten) uit een masterprogramma. 1 vak moet betrekking hebben op recht, economie of overheidsfinanciën. De 3 andere vakken zijn vrij te kiezen, in overleg met de P&O-directeur.

Toegang tot vakken uit de masteropleiding rechten / criminologie

Vakken uit de masteropleiding zijn normaal enkel toegankelijk voor studenten die reeds een bachelordiploma (rechten/criminologie) bezitten, of studenten die geslaagd zijn voor het voorbereidings– of schakelprogramma. Is dit niet het geval, dan kan men alsnog toegelaten worden het vak te volgen indien men hierover positief advies krijgt van de betrokken lesgever en de curriculumcommissie.

De te volgen procedure

1. De keuze van een vak uit de masteropleiding

De studiekiezer , met o.a. een overzicht van de vakken uit de masteropleiding rechten of criminologie, vormt een goed vertrekpunt bij het kiezen van een vak.

In de studiekiezer wordt aangegeven in welk semester een vak wordt gedoceerd. Als je doorklikt op de titel van het vak, krijg je de studiefiche met o.a. een korte inhoud, de examenvorm, en andere mogelijks relevante informatie.

2. Toestemming vragen aan de lesgever

Je kan de betrokken lesgever(s) best contacteren via mail, waarbij je kort motiveert waarom je dit vak wil volgen en waarom je over voldoende basiscompetenties meent te beschikken. Het mailadres van de lesgevers is steeds voornaam.achternaam@ugent.be (achternamen bestaande uit meerdere woorden worden in het mailadres aan elkaar geschreven).

3. Voorleggen aan de curriculumcommissie

Eens je de toestemming van de lesgever hebt gekregen, stuur je dit schriftelijk bewijs (mailtje volstaat) naar aanvragen.re@ugent.be. De curriculumcommissie beslist dan over jouw aanvraag, al wordt daarbij meestal het advies van de lesgever gevolgd.

Gelieve volgende deadlines te respecteren:

  • keuzevakken 1ste semester: 4 oktober 2024
  • plichtvakken 1ste semester: 14 november 2024
  • keuzevakken 2de semester: 21 februari 2025
  • plichtvakken 2de semester: 28 februari 2025

4. Inschrijven aan de UGent

Je hoeft de toestemming van de curriculumcommissie niet af te wachten om je alvast in te schrijven via creditcontract. Deze inschrijving is dan onder de ontbindende voorwaarde van de beslissing van de curriculumcommissie.

Studeren via creditcontract komt er, kort gezegd, op neer dat men zich niet inschrijft voor een ganse opleiding, maar enkel voor een bepaald vak.

Volg de stappen voor de eerste inschrijving (instructievideo).

5. Vak(ken) toevoegen aan jouw creditcontract

Na inschrijving aan de UGent moet je zelf in Oasis de gewenste vakken nog toevoegen aan jouw creditcontract. In deze instructievideo wordt jou getoond hoe je dit doet.

Contact

Heb je nog vragen na het doornemen van deze informatie, neem dan contact op met het monitoraat.