Honoursaanbod voor leerlingen secundair onderwijs

Met dit aanbod voor leerlingen uit het secundair onderwijs richt de UGent zich tot gemotiveerde en getalenteerde leerlingen die naast hun curriculum in het secundair onderwijs ruimte hebben om één of meerdere vakken uit het 1ste bachelorjaar van een UGent-opleiding te volgen.

  • Je reeds verdiepen in een bepaald thema op universitair niveau
  • Les krijgen van experts en van gedachten wisselen met universiteitsstudenten
  • De sfeer opsnuiven van de universiteit

Ga de uitdaging aan en schrijf je in voor één of meerdere vakken aan de UGent!

Welke vakken kan je volgen?

Voorwaarden

Het is belangrijk dat je samen met je ouders, je secundaire school en de universiteit overweegt of je voldoende tijd voor het vak kunt vrijmaken. Een vak volgen betekent immers dat je moet kunnen deelnemen aan de onderwijs- en evaluatieactiviteiten van dit vak, ook als die tijdens de schooluren zouden vallen.

Aanbod

In principe kan je elk vak uit het eerste jaar van de Nederlandstalige bacheloropleidingen volgen. Benieuwd?

Via het keuzemenu kan je een interessegebied aanduiden. Per bacheloropleiding kan je in het tabblad 'programma' de studiefiches van de vakken bekijken. Zie je één of meerdere vakken waarin je interesse hebt? Neem contact op met de trajectbegeleiders van de faculteit die de opleiding aanbiedt om een gesprek over jouw mogelijk vakkenpakket te plannen. In dat gesprek kan je de toegang tot het vak, de inhoud van het vak, het leermateriaal, de werkvormen en de mogelijke begeleiding bespreken.

! Als je nog niet beschikt over een diploma secundair onderwijs, mag je tot max. 24 studiepunten per academiejaar opnemen. De studiepunten vind je steeds terug in het programma overzicht onder de afkorting 'SP'.

Begeleiding en advies

Kom advies inwinnen als je eraan denkt om als leerling uit het secundair onderwijs vakken te volgen aan de UGent:

Studieadvies

Een studieadviseur kan je tijdens een verkennend gesprek helpen om de afweging te maken of vakken volgen aan de universiteit iets voor jou is en kan je verder informeren bij het zoeken naar vakken die aansluiten bij je interesse.

Trajectbegeleiding

De trajectbegeleiders kunnen je gerichter vertellen wat een vak precies inhoudt. Ze kunnen je informatie geven over het tijdstip en de locatie van lessen, het lesmateriaal en eventuele begeleiding.

Andere hulp

Als student aan de UGent kan je voor elke vraag, groot of klein, wel ergens terecht.

Inschrijven

Je schrijft je in via een creditcontract voor de door jou gekozen vakken.

Indien je voor 10 studiepunten of minder inschrijft, bedraagt het studiegeld €56,60. Indien je meer dan 10 studiepunten opneemt in je creditcontract, zal je het gewone studiegeld betalen.

FAQ

Is er aan de UGent een vast honoursprogramma voor leerlingen uit het secundair onderwijs?

Neen. De UGent vindt het vanuit haar visie rond diversiteit en talentontwikkeling belangrijk om haar aanbod open te stellen voor getalenteerde jongeren uit het secundair onderwijs. Hierbij wordt er bewust voor gekozen om dit aanbod niet in een vast programma te gieten. Elke leerling krijgt de kans om op basis van eigen interesses een vakkenpakket op maat samen te stellen in overleg met de ouders, met de school en met de monitoraten van de faculteiten. Op deze manier kan de UGent zo optimaal mogelijk tegemoetkomen aan de diverse vragen en noden die er bij deze doelgroep zijn.

Krijg ik een account en een studentenkaart?

Zodra je bent ingeschreven voor een creditcontract zal je een account (e-mailadres en wachtwoord) en een studentenkaart ontvangen. Hiermee heb je toegang tot de bibliotheken en kan je je aanmelden in de online leeromgeving Ufora. Je geniet dan ook van het studententarief in de studentenrestaurants. Op die manier kan jij van alle voorzieningen van de UGent gebruik maken.

Wat betekent dit voor mijn leerkrediet?

Elke student start aan het hoger onderwijs met een leerkrediet van 140 studiepunten. Ook als je als leerling secundair onderwijs inschrijft voor een creditcontract zet je het aantal studiepunten leerkrediet in dat je opneemt. Volg je bijvoorbeeld een vak van 6 studiepunten, dan bedraagt je leerkrediet nog 134 studiepunten. Als je slaagt voor het vak dat je hebt opgenomen, dan krijg je het opgenomen leerkrediet terug. Slaag je niet voor het vak, dan verlies je je leerkrediet. Het is dus belangrijk dit met de trajectbegeleiders van de faculteit goed op te volgen en af te wegen voor hoeveel vakken je inschrijft. Het bonussysteem treedt pas in werking wanneer je je nadien inschrijft via een diplomacontract.

Kan ik nadien vrijstellingen verkrijgen?

Voor elk vak dat je verwerft via creditcontract krijg je een creditbewijs. Volg je vervolgens de bacheloropleiding waarin het vak geprogrammeerd is, dan krijg je een vrijstelling voor dat vak. Kies je voor een andere bacheloropleiding aan de UGent of aan een andere universiteit, dan kan je ook daar je creditbewijs gebruiken om eventuele vrijstellingen aan te vragen.

Contact

Afdeling Studieadvies