Hoe werkt Leerkrediet?

Iedereen start met 140 studiepunten leerkrediet

Als je start in het hoger onderwijs beschik je over (een virtuele rugzak met daarin) een leerkrediet van 140 studiepunten (sp) voor de volledige studieloopbaan.

Bij elke inschrijving zet je studiepunten van je leerkrediet in

Bij elke inschrijving wordt het aantal studiepunten waarvoor je je inschrijft afgetrokken van je leerkrediet.

Studiepunten terugwinnen bij slagen en verliezen bij niet slagen

Het aantal studiepunten dat je verwerft (d.w.z. van de vakken waarvoor je slaagt en dus waarvoor je credits behaalt) wordt opnieuw aan je leerkrediet toegevoegd.

De studiepunten van de vakken waarvoor je niet slaagde, ben je voor altijd kwijt.

Concreet
Als je inschrijft voor een studieprogramma van 60 sp, daalt je krediet van 140 naar 80.
Als je voor alle vakken slaagt, worden de 60 sp weer toegevoegd en komt het resterende krediet opnieuw op 140. Slaag je slechts voor 30 sp, dan daalt je krediet naar 110.
Slaag je voor geen enkel vak, dan rest je nog een krediet van 80 sp.

Bonus voor eerste 60 studiepunten

Om de overgang van het secundair onderwijs naar de universiteit of hogeschool enigszins op te vangen, worden de eerste 60 verworven studiepunten dubbel bij je leerkrediet geteld als je ingeschreven bent via diplomacontract.
Dit geldt niet alleen voor het eerste jaar dat je studeert; de eerste 60 studiepunten kunnen gespreid over verschillende jaren verworven worden.
Op die manier wordt een eventuele vertraagde start opgevangen.

Concreet
Slaag je al in het eerste jaar voor alle vakken, dan krijg je onmiddellijk de bonus van 60 sp. Dat brengt je totaal na het eerste jaar op 200.
Slaag je slechts voor bv. 40 sp, dan zal je in dat jaar een bonus van 40 sp ontvangen en komt je totaal op 160.
De 20 resterende bonuspunten kan je in een volgend academiejaar verwerven.
Slaag je voor geen enkel vak, dan krijg je geen bonus en zal je die pas kunnen verwerven in een bisjaar of na heroriëntering als de eerste studiepunten binnengehaald zijn.

Opgelet!

Wanneer je je studies onderbreekt en je hebt minder dan 60 studiepunten leerkrediet over, dan kan je die eerste 60 studiepunten nooit meer dubbel terugverdienen. Het is dus zo dat van zodra de automatische opbouw van je leerkrediet start (dit is van zodra je geen student meer bent), het gedaan is met studiepunten dubbel terug te verdienen.

Masterdiploma behaald: start van 140 studiepunten leerkrediet wordt opnieuw afgetrokken

Bij het behalen van een masterdiploma worden de oorspronkelijke 140 studiepunten van je leerkrediet weer afgetrokken. Het doel nl. een diploma behalen, is immers bereikt.

Na behalen diploma: opnieuw opbouwen van de stand van je leerkrediet

Elke student die na het behalen van een initieel masterdiploma een leerkredietsaldo van minder dan 60 studiepunten heeft, heeft recht op een eenmalige opbouw tot 60 studiepunten met maximaal 10 studiepunten per jaar.

Voorbeeld

Een student behaalt zijn masterdiploma in 2021-2022 en op het einde van dat academiejaar heeft de student maar 46 studiepunten over op zijn leerkrediet.
Dan zal het leerkrediet van de student bij start van het academiejaar 2022-2023 aangevuld worden met 10 studiepunten en bij aanvang van het academiejaar 2023-2024 nog eens met 4.
Dit ongeacht of de student in het academiejaar 2022-2023 of later nog leerkrediet verliest.

Ook studenten die het hoger onderwijs verlaten en minder dan 60 studiepunten leerkrediet hebben, hebben recht op die eenmalige opbouw tot 60 studiepunten met maximaal 10 studiepunten per jaar.

Voorbeeld

Een student heeft op het einde van het academiejaar 2021-2022 nog maar 23 studiepunten over op zijn leerkrediet en schrijft zich niet meer in voor het academiejaar 2022-2023.
Dan zal het leerkrediet vanaf het academiejaar 2023-2024 met 10 studiepunten per academiejaar opgebouwd worden en dit tot de student 37 (= 60 - 23) studiepunten in totaal heeft teruggekregen.

Contact