Diplomadoelcontract versus creditdoelcontract

Diplomadoel

contract

Creditdoel

contract

Examencontract-diploma Examencontract-credit
Doel: Diploma of getuigschrift behalen Afzonderlijke creditbewijzen behalen, zonder het diploma of getuigschrift te willen Diploma of getuigschrift behalen Afzonderlijke creditbewijzen behalen, zonder het diploma of getuigschrift te willen
Je mag de lessen bijwonen x x - -
Recht op onderwijsondersteunende faciliteiten x x - -
Studentenkaart x x - -
Examens afleggen x x x x
Leerkrediet inzetten x x - -
Teruggave leerkrediet bij tijdig stopzetten x - - -
Leerkrediet: eerste 60 credits tellen dubbel x - - -
Weigering bij tekort aan leerkrediet x x x x
Studievoortgangsmaatregelen (artikel 24 OER) x x x x
Mogelijkheid om minder dan 60 studiepunten op te nemen per jaar x (uitgezonderd eerste jaar bachelor) x x x
Alle opleidingsonderdelen mogen via dit contracttype gevolgd worden x - - -
Aanvraag studietoelage Vlaamse overheid (vanaf 27 studiepunten) x - - -
Vermindering op het studiegeld (zonder studietoelage Vlaamse overheid) x x - -
Studiegeld Zie overzicht per opleidingstype
Teruggave studiegeld bij tijdig stopzetten x x - -
UGent-account en toegang tot elektronische leeromgeving en Oasis x x

Optioneel

+ €500

Optioneel

+ €500

Recht op kinderbijslag (vanaf 27 studiepunten) x x - -