Vermindering op het studiegeld

Voor wie

Indien je inschrijft met diplomacontract voor een bacheloropleiding, master-na-bacheloropleiding, schakelprogramma, voorbereidingsprogramma of educatieve masteropleiding kan je - onder bepaalde voorwaarden - genieten van vermindering op het studiegeld en studeren aan beurstarief of bijnabeurstarief.

  • Dit geldt ook wanneer je één of meerdere creditcontracten afsluit met aparte opleidingsonderdelen uit bovengenoemde opleidingen voor minstens 27 studiepunten.
  • Dit geldt NIET wanneer je inschrijft via examencontract of wanneer je inschrijft voor een master-na-masteropleiding, een postgraduaatsopleidingen of een permanente vorming.

Hoe aanvragen

  • Je vraagt een studietoelage aan bij de Vlaamse overheid 
    De afdeling Studietoelagen meldt ons elektronisch haar beslissingen waarna er automatisch een aangepaste verrekening van je studiegeld gemaild wordt.
    Dit kan 2 tot 3 weken duren na bekendmaking.
  • Indien je geen studietoelage van de Vlaamse overheid ontvangt dan kan je een vermindering op het studiegeld aanvragen bij UGent via het aanvraagformulier vermindering studiegeld 

Voorwaarden

Voor hulp bij het aanvragen van een studietoelage kan je terecht bij de Sociale Dienst.

Niet-EER studenten

Kom je uit een OESO/DAC erkend ontwikkelingsland of bezit je een elektronische vreemdelingenkaart die in aanmerking komt voor het studeren aan EER-tarief dan kan je een studietoelage bij de Vlaamse overheid aanvragen of indien je niet voldoet aan de studievoorwaarden, vermindering op het studiegeld bij UGent.

Contact