Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's, International Admissions

 Wat doen wij

 • Behandeling aanvragen van studenten die op basis van een buitenlands diploma aan de UGent willen studeren.
 • Begeleiding kandidaat-studenten tijdens de aanvraagprocedure, verwerking aanvragen, toelatings- en verlengingsbrieven uitreiken nadat de volledige toelatingsprocedure is doorlopen.
 • Inschrijven.
 • Inschrijvingsattesten, betalingsbewijzen en voor eensluidende afschriften van het aan de UGent behaalde diploma (enkel en alleen als je het originele diploma kan voorleggen) uitreiken.
 • Helpdesk voor kandidaat-studenten en personeel i.v.m. toelatingsprocedure en inschrijving:

  Contact

  internationalstudents@ugent.be

  www.ugent.be/studentenadministratie