Vlaams opleidingsverlof

Wie heeft recht op Vlaams opleidingsverlof

Zie:

In alle gevallen moet het studiecontract het behalen van een diploma tot doel hebben.

Creditcontracten en examencontracten voor het behalen van credits komen niet in aanmerking.

Opgelet: de regelgeving zal grondig wijzigen vanaf academiejaar 2019-2020, zie Betaald educatief verlof / Vlaams opleidingsverlof

Specifiek voor de UGent

Je kan enkel educatief verlof krijgen voor:

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Permanente vorming Beëdigd tolken

Info:

Permanente vorming Beëdigd vertalen

Info:

Faculteit Recht en Criminologie

Permanente vorming:

 • Bemiddeling
 • Inleiding tot het recht voor gerechtelijke experts

Info: gpv@ugent.be

Faculteit Wetenschappen

Master in de Statistische Data-analyse

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

 • Schakelprogramma en Masteropleiding in de verpleegkunde en vroedkunde
 • Schakelprogramma en Masteropleiding in het management en het beleid van de gezondheidszorg
 • Masteropleiding ergotherapeutische wetenschap

Info: nele.anseeuw@ugent.be

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Postgraduaatsopleiding:  

 • Innoverend ondernemen

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Postgraduaatsopleidingen:

 • Social profit en publiek management
 • Cultuur-en kunstmanagement

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen

   Info: trajectbegeleiding.pp@ugent.be