Vlaams opleidingsverlof

Wie heeft recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Regeling vanaf academiejaar 2019-2020:

Vlaams opleidingsverlof en Wie doet wat

Specifiek voor de UGent

Regeling vanaf academiejaar 2019-2020

Alle bacheloropleidingen en masteropleidingen komen in aanmerking voor VOV indien dit je eerste bachelordiploma of masterdiploma is of indien ze voldoet aan één van de andere voorwaarden vermeld in het beoordelingssysteem.

Ook de educatieve masteropleidingen komen in aanmerking.

Verder komen in aanmerking onder vermelde opleidingen die recht gaven op educatief verlof t/m academiejaar 2018-2019.

Regeling tot en met academiejaar 2018-2019

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Permanente vorming Beëdigd tolken

Info:

Permanente vorming Beëdigd vertalen

Info:

Faculteit Recht en Criminologie

Gandaius Permanente vorming:

 • Bemiddeling
 • Inleiding tot het recht voor gerechtelijke experts

Info: gpv@ugent.be

Faculteit Wetenschappen

Master in de Statistische Data-analyse

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

 • Schakelprogramma en Masteropleiding in de verpleegkunde en vroedkunde
 • Schakelprogramma en Masteropleiding in het management en het beleid van de gezondheidszorg
 • Masteropleiding ergotherapeutische wetenschap

Info: nele.anseeuw@ugent.be

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Postgraduaatsopleiding:  

 • Innoverend ondernemen

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Postgraduaatsopleidingen:

 • Social profit en publiek management
 • Cultuur-en kunstmanagement

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen

   Info: trajectbegeleiding.pp@ugent.be