Vlaams opleidingsverlof

Wie heeft recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Regeling vanaf academiejaar 2019-2020:

Vlaams opleidingsverlof en Wie doet wat

In de Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives kan je nagaan of de door jou gekozen opleiding in aanmerking komt.

Opgelet: deze Opleidingsdatabank is nu nog niet volledig! (dd 11/06/2019)

Specifiek voor de UGent

Alle bacheloropleidingen, masteropleidingen en bijhorende schakel- en voorbereidingsprogramma's komen in aanmerking voor VOV

  • indien dit je eerste bachelordiploma of masterdiploma is of
  • indien de opleiding voldoet aan één van de andere voorwaarden vermeld in het beoordelingssysteem (kortweg samen te vatten als 'arbeidsmarktgerichtheid').

De educatieve masteropleidingen komen sowieso in aanmerking, d.w.z. zonder bovenvermelde voorwaarde van eerste masterdiploma.

In de Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives zal je ook kunnen nagaan of de door jou gekozen permanente vorming of postgraduaatsopleiding in aanmerking komt. Opgelet: deze Opleidingsdatabank is nu nog niet volledig! (dd 11/06/2019)