Vlaams opleidingsverlof (systeem vanaf 2019-2020)

Wie heeft recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Regeling vanaf academiejaar 2019-2020:

Vlaams opleidingsverlof en Wie doet wat

In de Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives kan je nagaan of de door jou gekozen opleiding in principe (je dient nog aan andere voorwaarden te voldoen) in aanmerking komt.

Specifiek voor de UGent

Alle bacheloropleidingen, masteropleidingen en bijhorende schakel- en voorbereidingsprogramma's komen in aanmerking voor VOV indien

  • Dit je eerste bachelordiploma of masterdiploma is of
  • De opleiding voldoet aan één van de andere voorwaarden vermeld in het beoordelingssysteem (kortweg samen te vatten als 'arbeidsmarktgerichtheid').

De educatieve masteropleidingen komen sowieso in aanmerking, d.w.z. zonder bovenvermelde voorwaarde van eerste masterdiploma.

In de Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives zal je ook kunnen nagaan of de door jou gekozen permanente vorming of postgraduaatsopleiding in aanmerking komt. Opgelet: deze Opleidingsdatabank is nu nog niet volledig wat betreft permanente vormingen, postgraduaatsopleidingen en educatieve master (dd 19/8/2019).

Je dient in te schrijven voor minstens 3 studiepunten (via diplomacontract of creditcontract), minstens 32 contacturen of minstens 32 lestijden.

Opgelet: als werknemer dien je zelf na te gaan of je voldoet aan àlle voorwaarden voor VOV. Bij vragen of twijfel of je in jouw specifieke situatie in aanmerking komt voor VOV voor een opleiding die geregistreerd is in de Opleidingsdatabank: neem vooraleer in te schrijven contact op met !

De UGent kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden indien na inschrijving blijkt dat je niet in aanmerking komt.

Contact