Documenten bij online inschrijven

 • Identiteitskaart en rijksregisternummer
 • Diploma: (een kopie van) je diploma op basis waarvan je kan worden toegelaten; zie diplomatoelatingsvoorwaarden (of een attest van slagen met de nodige handtekeningen en stempels)
  Opgelet: We aanvaarden geen onduidelijke kopie of een kopie waarop de droogzegel niet zichtbaar is, attest van slagen zonder handtekening of stempel, puntenlijst zonder handtekening of stempel, puntenlijst zonder vermelding dat het diploma behaald is, print-screen van elektronische (her)inschrijving aan een andere instelling als inschrijvingsbewijs, formulier van bijzondere beroepstitel van de FOD volksgezondheid en/of een bewijs van toekenning van een RIZIV-nummer als diplomabewijs.
 • Bewijs van slagen en gunstige rangschikking voor het toelatingsexamen voor Bachelor of Science in de geneeskunde, Bachelor of Science in de tandheelkunde of Bachelor of Science in de diergeneeskunde.
Wij ontvangen het bewijs dat je geslaagd en gunstig gerangschikt bent voor het toelatingsexamen automatisch en wij voegen het toe aan je dossier.
Ben je geslaagd en gerangschikt en zit dit toch niet in je dossier of slaagde je vóór 2023? Contacteer ons via inschrijven@ugent.be.
 • Bewijs van deelname aan een ijkingstoets/starttoets voor de opleidingen 
  • Burgerlijk ingenieur: ingenieurswetenschappen en ingenieurswetenschappen: architectuur
  • Industrieel ingenieur: industriële wetenschappen, biowetenschappen en bio-industriële wetenschappen
  • Bio-Ingenieurswetenschappen
  • Wiskunde en Fysica
  • Farmaceutische wetenschappen
  • Biomedische wetenschappen.

  Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.

Wij ontvangen enkele dagen na je deelname aan een ijkingstoets/starttoets automatisch een deelnameattest dat we toevoegen aan je dossier.
Nam je deel aan een ijkingstoets/starttoets en zit dit toch niet in je dossier of gaat het om een uitzondering? Contacteer ons via inschrijven@ugent.be.

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's