Categorie 5: Masterproef

Wat

Registratie als gaststudent om aan je masterproef te werken in het kader van een samenwerkingsovereenkomst van je hogeschool of universiteit met de UGent.

Nodige documenten

  • Ingevuld formulier overeenkomst masterproef, ondertekend door je promotor van de instelling waar je bent ingeschreven als student (de zendende instelling), de promotor van de UGent en door jou.

Hoe registreren

Volg dit stappenplan

Na registratie

De dag nà registratie ontvang je via e-mail je UGent-login voor je UGent-account. Enige tijd later ontvang je je studentenkaart per post.

Contacteer je facultaire studentenadministratie met vermelding van je UGent-studentennummer en dat je in het kader van een masterproef aan de faculteit zal werken.

Herregistreren als gaststudent

Stuur het document vermeld onder ‘Nodige documenten' en een inschrijvingsbewijs van je hoofdinstelling naar gaststudent@ugent.be.

Contact

gaststudent@ugent.be