Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's, International Admissions

 Wat doen wij

  • Behandeling aanvragen van studenten die op basis van een buitenlands diploma aan de UGent willen studeren.
  • Begeleiding kandidaat-studenten tijdens de aanvraagprocedure, verwerking aanvragen, toelatings- en verlengingsbrieven uitreiken nadat de volledige toelatingsprocedure is doorlopen.
  • Inschrijven.
  • Inschrijvingsattesten, betalingsbewijzen en voor eensluidende afschriften van het aan de UGent behaalde diploma (enkel en alleen als je het originele diploma kan voorleggen) uitreiken.
  • Helpdesk voor kandidaat-studenten en personeel i.v.m. toelatingsprocedure en inschrijving:

    Contact

    www.ugent.be/studentenadministratie