Diplomatoelatingsvoorwaarden Bacheloropleiding

Rechtstreekse toelating

Toelating na aanvraagprocedure

Je kan, na voorafgaand onderzoek, worden toegelaten tot een bacheloropleiding op basis van een buitenlands diploma indien je beschikt over:

  • Een ander diploma van secundair onderwijs (dan vermeld bij rechtstreekse toelating) dat, in het land waar het werd uitgereikt, toegang verleent tot dezelfde universitaire studies.

Onder andere de volgende documenten moeten worden ingediend:

Toelatingsexamen voor arts-tandarts

Wie kiest voor de studie geneeskunde of tandheelkunde moet - net als Vlaamse studenten - slagen en gunstig gerangschikt zijn voor het toelatingsexamen (tand)arts.

Ijkingstoets burgerlijk ingenieur: ingenieurswetenschappen en ingenieurswetenschappen: architectuur

Je moet - net als Vlaamse studenten - vooraf deelnemen aan een ijkingstoets

Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.

Meer info: faculteit Ingenieurswetenschappen en architectuur

Ijkingstoets industrieel ingenieur: industriële wetenschappen, biowetenschappen en bio-industriële wetenschappen

Je moet - net als Vlaamse studenten - vooraf deelnemen aan een ijkingstoets

Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.

Meer info industriële wetenschappen: faculteit Ingenieurswetenschappen en architectuur

Meer info biowetenschappen en bio-industriële wetenschappen: faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Ijkingstoets diergeneeskunde

Wie kiest voor de studie diergeneeskunde moet - net als Vlaamse studenten – deelnemen aan een ijkingstoets.

Alle informatie kan je vinden op de facultaire pagina en op https://www.ijkingstoets.be

IJkingstoets Bio-ingenieurswetenschappen (vanaf academiejaar 2022-2023)

Je moet vooraf deelnemen aan een ijkingstoets

De ijkingstoetsen zullen doorgaan op 4/7/2022 en 27/8/2022.

IJkingstoets Wiskunde (vanaf academiejaar 2022-2023)

Je moet vooraf deelnemen aan een ijkingstoets

De ijkingstoetsen zullen doorgaan op 4/7/2022 en 27/8/2022.

IJkingstoets Fysica (vanaf academiejaar 2022-2023)

Je moet vooraf deelnemen aan een ijkingstoets

De ijkingstoetsen zullen doorgaan op 4/7/2022 en 27/8/2022.

IJkingstoets Farmaceutische wetenschappen (vanaf academiejaar 2022-2023)

Je moet vooraf deelnemen aan een ijkingstoets

De ijkingstoetsen zullen doorgaan op 4/7/2022 en 27/8/2022.

 

Ga door naar Een aanvraag indienen