Inschrijven als Nederlandse student

Inschrijvingsaanvraag

Start met een online inschrijvingsaanvraag

Er is geen toelatingsprocedure voor wie rechtstreekse toegang heeft, zie Toelating tot de basisopleidingen

Definitieve inschrijving

 • Log in via Oasis. Je vindt bij ‘Status’ in je inschrijvingsaanvraag instructies om je inschrijving definitief te maken.
 • Indien je je inschrijving niet online kan finaliseren, mail je naar enrol@ugent.be

Vóór je je mail stuurt, ga je naar Oasis om

 • Een pasfoto toe te voegen
 • Je adresgegevens te controleren/aan te passen

Volgende documenten voeg je toe aan je e-mail

 • Je identiteitskaart of reispas
 • Je behaalde diploma (VWO, HBO-propedeuse, Bachelor, Master)
 • Indien van toepassing: attest van deelname aan een ijkingstoets
 • Indien van toepassing: attest van slagen voor het toelatingsexamen arts/tandarts/dierenarts + gunstige rangschikking
 • Bewijs van Engelse taalkennis (in geval van toelating tot een Engelstalige opleiding)

Wat laad je op in Oasis

 • Identiteitskaart / Internationale reispas
 • Origineel studiebewijs/diploma op basis waarvan je kan worden toegelaten (kopie wordt niet aanvaard)
 • Voor geneeskunde/tandheelkunde/diergeneeskunde: bewijs van slagen en gunstige rangschikking voor het toelatingsexamen.
 • Bewijs van deelname aan een starttoets indien van toepassing. 

  Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.

 • Bewijs van taalkennis Engels indien je een Engelstalige opleiding wil volgen. Als je onderwijs in het Nederlands hebt gevolgd en je schrijft in voor een Nederlandstalige opleiding, dan moet je geen taalbewijs indienen.
 • Bankrekeningnummer invullen.

Specifieke gevallen

Studiegeld

Nederlandse studenten betalen hetzelfde studiegeld als Belgische studenten.

Het studiegeld wordt elektronisch betaald, binnen een maand na inschrijving. Je ontvangt de factuur in je mailbox na inschrijving.

Het studiegeld (voor een bacheloropleiding (Ba), master-na-bacheloropleiding (ManaBa), schakelprogramma, voorbereidingsprogramma en specifieke lerarenopleiding) bestaat uit een vast bedrag en een bedrag afhankelijk van het aantal opgenomen studiepunten.

De studiepunten van alle bovenvermelde inschrijvingen worden samengeteld.
Je betaalt dus slechts 1x het vast bedrag.

Bij inschrijving betaal je een standaardbedrag.
Wanneer het curriculum goedgekeurd wordt, volgt er een aangepaste factuur naargelang het aantal opgenomen studiepunten.

Studentenkaart

Na inschrijving krijg je een studentenkaart.

Attest voor dienst vreemdelingenzaken

Een attest dat je nodig hebt om aan te melden bij de dienst Vreemdelingenzaken kan je de dag na je inschrijving afprinten vanop Oasis.

Contact