Door overmacht heb je leerkrediet verloren. Wat kun je doen?

Kon je door een overmachtssituatie niet deelnemen aan één of meerdere examens en was er voor jou ook geen inhaalexamen mogelijk? Dan ben je in de mogelijkheid om je door overmacht verloren leerkrediet terug te vorderen bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen te Brussel.

Volg deze stappen

Wacht tot na de tweedekansexamenperiode

Wacht tot na afloop van de tweedekansexamenperiode met het terugvorderen van leerkrediet. Tot die tijd bestaat immers de kans dat je nog een (inhaal)examen kan afleggen.

Meer informatie over de concrete mogelijkheden voor inhaalexamens in jouw faculteit vind je op de facultaire website.

De tweedekansexamenperiode is voorbij

Het feit dat de examenperiode voorbij is, is voldoende bewijs dat er geen aangepaste examenregeling meer mogelijk is (dit is immers in overeenstemming met artikel 76 van het Onderwijs- en examenreglement dat bepaalt dat inhaalexamens binnen de voorziene examenperiode moeten vallen).

Verzoekschrift indienen

Dien je verzoekschrift voor teruggave van leerkrediet per aangetekend schrijven in bij de Raad voor Betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen te Brussel. Meer informatie: http://onderwijs.vlaanderen.be/er-is-sprake-van-overmacht

De procedure bij de Raad voorziet dat je een kopie van je verzoekschrift moet bezorgen aan de Universiteit Gent. Stuur deze kopie van je verzoekschrift aan de Raad bij aangetekend schrijven naar volgend adres:
Universiteit Gent
t.a.v. Mevr. Sylvia D’hooge
Afdeling Juridische Zaken
Sint-Pietersnieuwstraat 25
9000 Gent

Bewijsstukken bijvoegen

Het verzoekschrift is een brief waarin je duidelijk maakt voor welke vakken je leerkrediet wil terugvragen en bevat als bijlage de nodige bewijsstukken: puntenbriefje(s) (afdrukken via Oasis), medische attesten met duidelijke vermelding van de datum/ periode van ziekte, ... waaruit duidelijk blijkt dat je niet in de mogelijkheid was om bepaalde examens af te leggen.

De Raad zal je contacteren voor het vervolg

De Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen zal je verder contacteren in verband met het vervolg van de procedure.

Ter informatie: het is niet verplicht om een raadsman aan te stellen bij het opstarten van deze procedure.

Ook voor vroegere academiejaren

Je kan zowel voor het huidige academiejaar als voor vroegere academiejaren leerkrediet terugvorderen.

Contact