Door overmacht leerkrediet verloren? Wat kan je doen?

Kon je door overmacht niet deelnemen aan één of meerdere examens en was er voor jou ook geen inhaalexamen mogelijk? Dan kan je verloren leerkrediet terugvorderen bij de Raad voor betwistingen.

Voor 2020-2021 en 2021-2022 is er een afzonderlijke procedure voor de teruggave van leerkrediet omwille van overmacht door COVID-19.

Volg deze stappen

Wacht tot na de tweedekansexamenperiode

Wacht tot na afloop van de tweedekansexamenperiode met het terugvorderen van leerkrediet. Tot die tijd bestaat immers de kans dat je nog een (inhaal)examen kan afleggen.

Meer informatie over de concrete mogelijkheden voor inhaalexamens in jouw faculteit vind je op de facultaire webpagina's.

De tweedekansexamenperiode is voorbij

Het feit dat de examenperiode voorbij is, is voldoende bewijs dat er geen aangepaste examenregeling meer mogelijk is (volgens artikel 76 van het Onderwijs- en examenreglement dat bepaalt dat inhaalexamens binnen de voorziene examenperiode moeten vallen).

Verzoekschrift indienen

Dien je verzoekschrift voor teruggave van leerkrediet per aangetekend schrijven in bij de Raad voor Betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen te Brussel

Bezorg een kopie van je verzoekschrift bij aangetekend schrijven aan:
Universiteit Gent
t.a.v. Dhr. Piet Ruyssinck
Directie Onderwijsaangelegenheden
Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's
Ufo-gebouw, Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent

Bewijsstukken bijvoegen

Het verzoekschrift is een brief waarin je duidelijk maakt voor welke vakken je leerkrediet wil terugvragen en bevat als bijlage de nodige bewijsstukken: puntenbriefje(s) (afdrukken via Oasis), medische attesten met duidelijke vermelding van de datum/ periode van ziekte, ... waaruit duidelijk blijkt dat je niet in de mogelijkheid was om bepaalde examens af te leggen.

De Raad zal je contacteren voor het vervolg

De Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen zal je contacteren in verband met het vervolg van de procedure.

Ter informatie: het is niet verplicht om een raadsman aan te stellen bij het opstarten van deze procedure.

Ook voor vroegere academiejaren

Je kan zowel voor het huidige academiejaar als voor vroegere academiejaren leerkrediet terugvorderen.

 

Mogelijkheid tot teruggave van leerkrediet omwille van overmacht door COVID-19

De Vlaamse Regering heeft beslist dat studenten leerkrediet kunnen terugkrijgen voor de opleidingsonderdelen die tijdens het academiejaar 2020-2021 en 2021-2022 gedoceerd werden en waarvoor de student verklaart dat hij of zij zich in een overmachtssituatie bevond die toe te schrijven is aan COVID-19. Klik hier voor meer info.
 

Contact