Lenen van een laptop via de Sociale Dienst

Een laptop nodig

Je zal een laptop nodig hebben voor het onderwijs aan de Universiteit Gent.
Voor de meeste opleidingen is een goed werkende basislaptop voldoende, voor sommige opleidingen is een meer geavanceerd model noodzakelijk.
Dit kan zeker aan het begin van het academiejaar een zware hap uit je budget betekenen.

Een laptop ontlenen

De UGent voorziet via de Sociale Dienst de mogelijkheid om een laptop te ontlenen voor een korte periode (maximum 12 maanden).
De totale maximale uitleenperiode is per student 12 maanden, dit gedurende de volledige studieloopbaan.

Wie komt in aanmerking?

Student aan de UGent met een diplomacontract van minstens 27 studiepunten (uitzondering: diplomajaar).
Ingeschreven voor een bacheloropleiding, masteropleiding, educatieve masteropleiding, voorbereidingsprogramma of schakelprogramma.
Tot het behalen van een 1e masterdiploma.

Studenten ingeschreven voor één van volgende opleidingen komen NIET in aanmerking:

  • Voortgezette opleiding (bv. ManaMa, postgraduaat, ...)
  • Voorbereidingsprogramma's op een voortgezette opleiding
  • Doctorandi
  • Permanente vorming

Hoe vraag je het ontlenen van een laptop aan?

De aanvraag kan je indienen via Oasis in 'het studentenportaal van de Sociale Dienst'.

Wanneer doe je een aanvraag?

  • Na je (her)inschrijving als student aan de UGent
  • Zodra er nood is aan het ontlenen van een laptop

Welke afspraken zijn van toepassing?

Bij het ontlenen van een laptop van de UGent via de Sociale Dienst worden enkele afspraken gemaakt.
Je kan deze nalezen in dit voorbeeldcontract.

Een eigen laptop aankopen?

Je kan er ook voor kiezen om een eigen laptop aan te kopen.
Bij de Sociale Dienst zijn er allerlei mogelijkheden van studiefinanciering.
Je kan ook een voorschot krijgen op je studietoelage van de Vlaamse overheid.