Lenen van een laptop via de Sociale Dienst

Je zal een laptop nodig hebben voor het onderwijs aan de Universiteit Gent.
Voor de meeste opleidingen is een goed werkende basislaptop voldoende, voor sommige opleidingen is een meer geavanceerd model noodzakelijk.
Dit kan zeker aan het begin van het academiejaar een zware hap uit je budget betekenen.

De UGent voorziet via de Sociale Dienst de mogelijkheid om een laptop te ontlenen:

  • Studievoorwaarden

Student aan de UGent met een diplomacontract van minstens 27 studiepunten (uitzondering: diplomajaar of bijzonder statuut).
Doctorandi en studenten ingeschreven voor een permanente vorming komen niet in aanmerking

  • Na je inschrijving als student aan de UGent
  • Zodra er nood is aan het ontlenen van een laptop

  • Start een aanvraag door contact op te nemen met onze dienst via mail
  • Vergeet niet de vermelding van je naam, studentennummer en motivering
  • Maak een afspraak met een medewerker van de Sociale Dienst om je laptop op te halen
  • Je volgt de afspraken zoals opgenomen in het contract

Bij het ontlenen van een laptop van de UGent via de Sociale Dienst worden enkele afspraken gemaakt.
Je kan deze nalezen in dit voorbeeldcontract.

Wens je jouw eigen laptop aan te kopen?
Bij de Sociale Dienst zijn er allerlei mogelijkheden van studiefinanciering.
Je kan ook een voorschot krijgen op je studietoelage van de Vlaamse overheid.