Een voorschot op je studietoelage

De meeste kosten situeren zich in het begin van het academiejaar.
Vaak krijg je de studietoelage van de Vlaamse overheid pas uitbetaald op een later tijdstip.
Om financiële moeilijkheden te vermijden kan je een renteloos voorschot op je studietoelage aanvragen.

Wanneer vraag je een voorschot aan?

Vanaf maandag 21 augustus 2017 en na inschrijving aan de UGent kan je persoonlijke langskomen op de Sociale Dienst.
Op basis van de door jou aangereikte gegevens maken we een voorlopige berekening van de studietoelage.

Wat breng je mee?

Om je recht op een studietoelage te berekenen en jouw dossier op te maken hebben we documenten nodig.
Je hoeft zelf geen kopieën te maken, aangezien wij de dossiers digitaal bewaren.

 • Je elektronische identiteitskaart
 • De bij de identiteitskaart horende pincode of federaal token
 • Bankrekeningnummer van de student
 • Een huurcontract op jouw naam (voor studenten op kot)
 • Een attest invaliditeit van minstens 66% voor personen in het gezin met een functiebeperking (Geldig op 31/12/2017)
 • Het volledige aanslagbiljet personenbelasting inkomsten 2015 (aanslagjaar 2016) van de personen van wie je ten laste bent
 • De volledige aanslagbiljetten onroerende voorheffing 2015
 • Een attest van het in 2015 ontvangen leefloon OCMW
 • Een attest van de in 2015 ontvangen inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
 • De rekeninguittreksels m.b.t het in 2015 ontvangen alimentatiegeld voor alle kinderen

      OF

      Een verklaring dat er geen onderhoudsgeld werd ontvangen

 • De buitenlandse aanslagbiljetten of attesten m.b.t. buitenlandse inkomsten 2015

 

Je neemt contact op met de Sociale Dienst indien je:

 • een gehuwd, zelfstandig of alleenstaand student bent
 • niet de Belgische nationaliteit hebt, maar toch denkt te voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarden
 • gezinssituatie in 2015, 2016 of 2017 gewijzigd is (of zal wijzigen)
 • inkomen gedaald is sinds 2015

Hoeveel voorschot kan je krijgen?

Het voorschot van je studietoelage is afhankelijk van het te verwachten bedrag.
De uitbetaling kan gebeuren in een éénmalig bedrag (maximaal € 750) of maandelijkse schijven.

Moet je het voorschot terugbetalen?

Het voorschot moet je rechtstreeks terugbetalen aan de Sociale Dienst, binnen de maand na het ontvangen van de studietoelage.
Je zal hiervoor een schuldvordering ontvangen waarop alle nodige gegevens staan om de terugbetaling te kunnen uitvoeren.