Een voorschot op je studietoelage


De meeste kosten heb je bij het begin van het academiejaar, maar de studietoelage van de Vlaamse overheid krijg je vaak op een later tijdstip.
Om financiële moeilijkheden te vermijden kan je als student een voorschot aanvragen.

 

 • Na je (her)inschrijving als student aan de UGent
 • Tijdig want de termijn tussen je aanvraag en de uitbetaling kan even duren
 • Voor de afhandeling van je dossier van de studietoelage van de Vlaamse overheid 2021-2022.
  Maak een prognose van de behandeltermijn van je dossier bij de afdeling Studietoelagen via hun website.

 

 

 • Het bedrag van je voorschot is afhankelijk van het verwachte bedrag van je studietoelage
 • We nemen standaard 1/2e van het verwachte bedrag van je studietoelage met een maximum van € 1 500
 • Wens je een lager of hoger bedrag als voorschot, dan kan je ons dit melden bij de aanvraag

 

 • Als je een toelage krijgt, betaalt de Vlaamse overheid het voorschot dat je al hebt ontvangen, rechtstreeks terug aan onze dienst.
  Het resterende bedrag van de toelage krijg je zelf uitbetaald.
 • Heb je geen recht op een studietoelage? Of ligt de studietoelage lager dan het betaalde voorschot?
  Dan vorderen wij zelf het voorschot (of een deel ervan) van jou terug.

Vergeet niet om ook je profiel aan te maken in het digitaal loket op de website van de afdeling Studietoelagen.
Enkel dan kan er een aanvraag van je studietoelage ook effectief worden opgestart.

Bij de Sociale Dienst zijn er ook andere mogelijkheden van studiefinanciering.