Een voorschot op je studietoelage

De meeste kosten heb je bij het begin van het academiejaar, maar de studietoelage van de Vlaamse overheid krijgt je vaak op een later tijdstip.
Om financiële moeilijkheden te vermijden kan je als student een voorschot aanvragen.

Wie komt in aanmerking voor een voorschot?

Wanneer vraag je een voorschot aan?

 • Na je (her)inschrijving als student aan de UGent voor academiejaar 2019-2020
 • Tijdig want de termijn tussen je aanvraag en de uitbetaling kan enkele weken duren

Hoe vraag je een voorschot aan?

 • Kom persoonlijk langs op de Sociale Dienst
 • Breng de nodige documenten mee om een voorlopige berekening van je studietoelage te laten maken

Welke documenten breng je mee?

Om je recht op een studietoelage te berekenen en jouw dossier op te maken hebben we onderstaande documenten nodig (indien van toepassing).
Je hoeft geen kopieën te maken, maar breng de originele documenten mee. Wij bewaren dossiers digitaal.

 • Je elektronische identiteitskaart
 • De bij de identiteitskaart horende pincode, federaal token of itsme®-app
 • Je bankrekeningnummer
 • Het huurcontract van je kot
 • Een attest invaliditeit van minstens 66% voor alle personen in het gezin (geldig op 31/12/2019)
 • Het volledige aanslagbiljet personenbelasting inkomsten 2017 (aanslagjaar 2018) van de personen van wie je ten laste bent
 • De volledige aanslagbiljetten onroerende voorheffing 2017 (behalve wanneer het enkel gaat om de eigen hoofdverblijfplaats)
 • Een attest van het in 2017 ontvangen leefloon OCMW
 • Een attest van de in 2017 ontvangen inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
 • De rekeninguittreksels m.b.t het in 2017 ontvangen alimentatiegeld voor alle kinderen

      OF

      Een zelfgeschreven verklaring dat er in 2017 geen onderhoudsgeld werd ontvangen

 • De buitenlandse aanslagbiljetten of attesten m.b.t. buitenlandse inkomsten 2017

 

Bij een wijziging in je gezinssituatie (bv. huwelijk, echtscheiding, overlijden) in 2018 of 2019 wordt rekening gehouden met inkomen van het jaar van de wijziging.

OF

Indien het inkomen van je leefeenheid sinds 2017 is gedaald (bv. door ziekte, werkloosheid, tijdskrediet), kan je de studietoelage op het vermoedelijk inkomen van 2019 laten berekenen.

 • Breng dan ook alle inkomstenbewijzen* van 2018 en/of 2019 mee

 

Behoor je tot de leefeenheid 'gehuwd student', 'zelfstandig student' of 'alleenstaand student'?

 • Breng ook alle maandelijkse inkomstenbewijzen* van 01/01/2018 t.e.m. 31/12/2019 mee

 

* Inkomstenbewijzen = loonfiches, attest vakantiegeld, attest eindejaarspremie, attest van de werkloosheidsuitkering, attest leefloon OCMW, attest van inkomensvervangende tegemoetkoming mindervaliden, attest van buitenlandse inkomsten, ...

Hoeveel voorschot kan je krijgen?

 • Het bedrag van je voorschot is afhankelijk van het verwachte bedrag van je studietoelage

Moet je het voorschot terugbetalen?

 • Het voorschot moet je rechtstreeks terugbetalen aan de Sociale Dienst na ontvangst van de studietoelage
 • Gebruik de schuldvordering, die je ontvangt van onze dienst, om de terugbetaling te kunnen uitvoeren