Een voorschot op je studietoelage

De meeste kosten heb je bij het begin van het academiejaar, maar de studietoelage van de Vlaamse overheid krijgt je vaak op een later tijdstip.
Om financiële moeilijkheden te vermijden kan je als student een voorschot aanvragen.

 

  • Na je (her)inschrijving als student aan de UGent voor academiejaar 2020-2021
  • Tijdig want de termijn tussen je aanvraag en de uitbetaling kan even duren
  • Voor de afhandeling van je dossier van de studietoelage van de Vlaamse overheid 2020-2021.
    Maak een prognose van de behandeltermijn van je dossier bij de afdeling Studietoelagen via hun website.

 

 

  • Het bedrag van je voorschot is afhankelijk van het verwachte bedrag van je studietoelage
  • We nemen standaard 1/2e van het verwachte bedrag van je studietoelage met een maximum van € 1 500
  • Wens je een lager bedrag als voorschot, dan kan je ons dit melden bij de aanvraag

 

  • Het voorschot moet je rechtstreeks terugbetalen aan de Sociale Dienst na ontvangst van de studietoelage
  • Gebruik de schuldvordering, die je ontvangt van onze dienst, om de terugbetaling te kunnen uitvoeren

Bij de Sociale Dienst zijn er ook andere mogelijkheden van studiefinanciering.