Een voorschot op je studietoelage

De meeste kosten heb je bij het begin van het academiejaar, maar de studietoelage van de Vlaamse overheid krijg je vaak op een later tijdstip.
Om financiële moeilijkheden te vermijden kan je als student een voorschot aanvragen.

Wij helpen je graag op weg met een voorschot op één van de volgende 2 manieren:

 • Je wenst een voorschot op basis van een volledige berekening van je recht op de studietoelage voor het huidige academiejaar

Wij berekeningen op basis van de door jou aangeleverde gegevens je mogelijks recht op de studietoelage.
We doen een volledig onderzoek, waardoor we jouw recht zo correct mogelijk proberen in te schatten.

 • Je wil een voorschot op basis van je recht op de studietoelage in het vorige academiejaar

Je kwam vorig academiejaar reeds in aanmerking en zijn er geen wijzigingen in je situatie en inschrijving.
Deze procedure is sneller en je hoeft maar weinig gegevens aan te leveren.
We maken geen berekening, de kans bestaat dus dat je recht op de studietoelage anders is in het nieuwe academiejaar. 

Wie komt in aanmerking voor een voorschot?

Wanneer vraag je een voorschot aan?

 • Na je definitieve (her)inschrijving als student aan de UGent
 • Na je aanvraag voor een studietoelage van de Vlaamse overheid.
  Start je aanvraag op door een profiel aan te maken in het digitaal loket op de website van de afdeling Studietoelagen.
 • Tijdig want de termijn tussen je aanvraag en de uitbetaling kan even duren
 • Voor de afhandeling van je dossier van de studietoelage van de Vlaamse overheid.

Hoe vraag je een voorschot aan?

De aanvraag kan je indienen via Oasis in 'het studentenportaal van de Sociale Dienst'.

Wij doen ons best om dossiers zo snel als mogelijk te verwerken.
Bij de start van het academiejaar krijgen wij veel aanvragen binnen. 
Reken op 1 maand doorlooptijd van je dossier. Dit is tussen het ontvangen van een volledige aanvraag en de uitbetaling.

Hoeveel voorschot kan je ontvangen?

 • Het bedrag van je voorschot is afhankelijk van het verwachte bedrag van je studietoelage
 • We nemen standaard 1/2e van het verwachte bedrag van je studietoelage

Moet je het voorschot terugbetalen?

 • Als je een studietoelage krijgt, betaalt de Vlaamse overheid het voorschot dat je al hebt ontvangen, rechtstreeks terug aan onze dienst.
  Het resterende bedrag van de toelage krijg je zelf uitbetaald.
 • Heb je geen recht op een studietoelage? Of ligt de studietoelage lager dan het betaalde voorschot?
  Dan vorderen wij zelf het voorschot (of een deel ervan) van jou terug.

Vergeet niet om ook je profiel aan te maken in het digitaal loket op de website van de afdeling Studietoelagen.
Enkel dan kan er een aanvraag van je studietoelage ook effectief worden opgestart.

Bij de Sociale Dienst zijn er ook andere mogelijkheden van studiefinanciering.