Vraag over je studiegeld?

Wanneer krijg ik mijn betalingsverzoek/terugbetaling?

Betalingsverzoeken en terugbetalingen worden gemaild naar de student op vaste tijdstippen tijdens het academiejaar:
na inschrijving, begin december, midden maart, begin mei en begin juni

Waarom moet ik bij inschrijving een te hoog bedrag betalen? Waarom is mijn betalingsverzoek zo hoog?

Bij inschrijving krijg je een betalingsverzoek met een standaardbedrag. Indien je minder studiepunten zal opnemen dan krijg je later tijdens het academiejaar een aangepast betalingsverzoek op één van deze vaste tijdstippen: begin december, midden maart, begin mei of begin juni.
Je kan ook zelf het te betalen bedrag uitrekenen en in orde brengen met de gestructureerde mededeling vermeld op het eerste betalingsverzoek.
Meer info: studiegeld

Ik wil een studietoelage aanvragen bij de Vlaamse overheid - hoe moet ik dat doen?

Denk je in aanmerking te komen voor een (bijna-)beursstatuut, dan kan je dit tot en met 31 mei van het betreffende academiejaar aanvragen bij de Vlaamse overheid

Ter info: een (bijna-)beurstarief kan enkel toegepast worden bij een diploma- of creditcontract voor een bacheloropleiding, master-na-bacheloropleiding, schakelprogramma, voorbereidingsprogramma of educatieve masteropleiding.

Mijn beursaanvraag bij de Vlaamse overheid werd geweigerd, kan ik ergens anders terecht?

Je kan contact opnemen met de sociale dienst van UGent via het mailadres

Wanneer word ik terugbetaald?

Terugbetalingen gaan door op vaste tijdstippen tijdens het academiejaar: begin december, midden maart, begin mei en begin juni.

Op welk rekeningnummer word ik terugbetaald?

Terugbetalingen gaan door op het rekeningnummer dat vermeld wordt in Oasis. Je kan dit daar ook aanpassen indien gewenst.

Waarom ontvang ik geen bevestiging van mijn betaling?

Als je zelf het correcte en volledige studiegeld hebt berekend en betaald dan kan je dit opvolgen in Oasis. Je zal dan geen betalingsverzoek meer ontvangen omdat er geen openstaande schuld meer is. Indien je toch een kopie wenst van het voldane betalingsverzoek dan kan je dit opvragen door te mailen naar .

Hoeveel dien ik nog te betalen? Welk bedrag krijg ik teruggestort?

Je kan je rekeningsaldo nakijken op Oasis.
Betalingsverzoeken en terugbetalingen worden gemaild op vaste tijdstippen: begin december, midden maart, begin mei en begin juni.

Ik ben de gestructureerde mededeling vergeten te vermelden bij betaling. Wat moet ik doen?

Stuur een foto/printscreen van de overschrijving naar met vermelding van uw studentennummer.

Kan ik mijn studiegeld in schijven betalen?

Dit kan, gelieve hiervoor te mailen naar studiegeld@ugent.be

Ik zet mijn inschrijving aan UGent stop, krijg ik dan nog studiegeld terug?

Een eventuele terugbetaling van studiegeld is afhankelijk van je beursstatus, datum van stopzetting, de opleiding en het contracttype.
Meer info op terugbetaling studiegeld

Waar kan ik meer info vinden in verband met mijn studiekosten en/of financiële steun?

Meer info kan je vinden op: Studiekosten en studiefinanciering

Geen antwoord gevonden op je vraag?

studiegeld@ugent.be