Bereken je studierendement

Studierendement

Wat

Studierendement is de verhouding tussen het aantal studiepunten dat je in het academiejaar verworven hebt (door te slagen voor vakken) en het totaal aantal studiepunten dat je in datzelfde academiejaar opgenomen hebt (de vakken waarvoor je ingeschreven bent).
Studierendement wordt uitgedrukt in % en kan dus variëren tussen 0 en 100. Hoe hoger, hoe beter je het doet.

Belang

Om na te gaan of je als student voldoende vordering maakt in een opleiding, wordt jouw studierendement elk academiejaar berekend.
Op basis daarvan kan een studievoortgangsmaatregel (bindende voorwaarde of weigering) worden opgelegd bij jouw volgende inschrijving. Het is dus belangrijk dat je doorheen het academiejaar zelf je studierendement in het oog houdt.

Bereken jouw studierendement

Aandachtspunten

  • Bereken je studierendement steeds per academiejaar en per opleiding.
    Als je GIT-student bent en voor verschillende opleidingen ingeschreven bent (bv. bacheloropleiding en masteropleiding, of schakelprogramma en masteropleiding ...), dan moet je de studiepunten van de vakken die bij de opleiding behoren per opleiding optellen (zoals ze op je puntenlijsten opgedeeld staan).
  • Je kan je studierendement na elke examenperiode berekenen.
    Indien je niet voor alle vakken geslaagd bent, zal je de stand van je studierendement pas definitief kunnen berekenen na de tweedekansexamenperiode (augustus-september).