Kun je met voldoende leerkrediet zomaar inschrijven?

Er kan toch nog geweigerd worden om je in te schrijven, ondanks voldoende leerkrediet

Ook al heb je nog genoeg leerkrediet, kan je toch in bepaalde gevallen geweigerd worden in te schrijven. De UGent hanteert immers eigen strengere regels i.v.m. studievoortgangsbewaking.

Studievoortgangsbewaking aan de UGent: bindende voorwaarden / weigering tot inschrijving

De UGent heeft - naast het leerkrediet van de Vlaamse overheid - ook eigen regels i.v.m. studievoortgang waardoor je inschrijving voor een bepaald opleidingsonderdeel of voor een opleiding kan geweigerd worden indien je niet voldoende slaagt.

Contact