Wat is Leerkrediet?

De Vlaamse overheid heeft met ingang van academiejaar 2008-2009 het ‘leerkrediet’ geïntroduceerd. Hiermee wil ze de verantwoordelijkheid voor studievoortgang delen tussen de onderwijsinstellingen en de studenten.

Hou je studietempo in de gaten 

Als je een hogeronderwijsdiploma (universitair diploma of diploma van een hogeschool) wil behalen, hou je best je studietempo in de gaten. Het volstaat niet (meer) om voor alle vakken te slagen. Het tempo waarin je dat doet, speelt ook een rol.

De Vlaamse overheid houdt je studietempo bij aan de hand van je leerkrediet

Met het 'leerkrediet' wordt je volledige studieloopbaan bijgehouden aan de hand van het aantal studiepunten waarvoor je bent ingeschreven. Aangezien dat centraal door de Vlaamse overheid gebeurt, loopt de teller ook verder als je verandert van opleiding en/of van onderwijsinstelling.

Verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling

Enerzijds spoort het leerkredietsysteem de onderwijsinstelling aan om de studievoortgang van studenten te bewaken. Het leerkredietsysteem houdt immers exact bij hoe snel je studies vorderen.

Als dat niet snel genoeg gebeurt, volgen er sancties voor de onderwijsinstelling: universiteiten en hogescholen krijgen géén financiering voor studenten met onvoldoende leerkrediet.

Verantwoordelijkheid van de student

Anderzijds wil het jou als student stimuleren een bewuste studiekeuze te maken. Als beginnende student doe je er goed aan om tweemaal na te denken voordat je een bepaalde opleiding kiest. “Een keer proberen” is geen goede motivatie om een studie in het hoger onderwijs te starten en tot een goed einde te brengen.

Tijdens je studieloopbaan zul je de nodige inspanningen moeten leveren om niet alleen succesvol maar ook tijdig af te studeren. Je bewaakt dus ook best zélf je studievoortgang; het leerkrediet wijst je daarin de weg.

Contact