Specifieke verzekeringen voor studenten

De UGent sloot voor elke student (inclusief doctoraatsstudenten) volgende polissen af:

 • Persoonlijke lichamelijke ongevallen
  voor medische kosten indien je het slachtoffer wordt van een persoonlijk lichamelijk ongeval:
  • Tijdens universitaire activiteiten (exclusief stageactiviteiten)
  • Op weg van en naar de universitaire activiteiten (exclusief stageactiviteiten)
 • Reisbijstand
  voor medische kosten, repatriëring, e.d. , voor studenten die in het kader van een universitaire activiteit op studiereis naar het buitenland gaan. Je bent automatisch gedekt door de polis reisbijstand, maar denk ook zeker aan extra verzekeringen en ziekenfonds.
 • Arbeidsongevallen
  zodat je als student-stagiair ook verzekerd bent voor arbeidsongevallen op de stageplaats en op weg van en naar de stageplaats.

In de context van verzekeringen deelt de UGent persoonsgegevens van de verzekerden met verzekeringsmaatschappijen en verzekeringstussenpersonen. Deze gegevens worden enkel verwerkt indien noodzakelijk voor de uitvoering van de verzekeringscontracten. Indien je hierover vragen hebt, neem je contact op met

Tijdens de uitvoering van het verzekeringscontract komt het voor dat je als verzekerde zelf persoonsgegevens meedeelt aan de verzekeringsmaatschappij of de verzekeringstussenpersoon. Dit is onder andere het geval als er zich een schadegeval voordoet. Indien je hierover vragen hebt, neem je contact op met de verzekeringsmaatschappij of verzekeringstussenpersoon in kwestie.

Info over de verzekeringsdekking voor/bij:

Wie geniet van deze verzekeringen?

Deze verzekeringen zijn inbegrepen in je studiegeld. De UGent betaalt de premies.

Je kan genieten van een verzekering wanneer je kan bewijzen:

  Verzekeringsattesten

  Contact

  Afdeling Juridische Zaken
  Sint-Pietersnieuwstraat 25
  9000 Gent
  verzekeringen@UGent.be