Specifieke verzekeringen voor studenten

De UGent sloot voor elke student (i.e. inclusief doctoraatsstudenten) volgende polissen af:

 • Persoonlijke lichamelijke ongevallen
  voor medische kosten indien je het slachtoffer wordt van een persoonlijk lichamelijk ongeval tijdens universitaire activiteiten (anders dan stage-activiteiten) of op weg van en naar de universitaire activiteiten
 • Algemene burgerlijke aansprakelijkheid
  ingeval je door en tijdens universitaire activiteiten schade zou berokkenen aan derden, behalve voor schade berokkend op weg van en naar universitaire activiteiten en behalve voor schade tijdens jouw stage
 • Reisbijstand
  voor medische kosten, repatriëring, e.d. , voor studenten die in het kader van een universitaire activiteit op studiereis naar het buitenland gaan. Je bent automatisch gedekt door de polis reisbijstand, maar denk ook zeker aan extra verzekeringen en ziekenfonds.
 • Arbeidsongevallen
  zodat u als student-stagiair ook verzekerd bent voor arbeidsongevallen op de stageplaats.

Meer informatie over de verzekeringsdekking voor/bij:

Wie geniet van deze verzekeringen?

Deze verzekeringen zijn inbegrepen in je studiegeld. De UGent betaalt de premies.
Je kan genieten van een verzekering wanneer je kan bewijzen:

  Attesten 2018-2019

  Contact

  Afdeling Juridische Zaken
  Sint-Pietersnieuwstraat 25 - 9000 GENT
  Tel. 09 264 30 44 - Fax 09 264 42 98
  verzekeringen@UGent.be