Verzekeringen

Studenten ingeschreven aan de UGent zijn verzekerd tegen verschillende risico’s. Elke verzekering bevat voorwaarden en limieten.

 • Van een aantal verzekeringen kan je genieten zonder zelf een bijdrage te moeten betalen. De UGent betaalt de premies.
 • Voor andere verzekeringen moet je zelf een bijdrage betalen. We helpen je indien je moeilijkheden zou ondervinden of vragen hebt.

Overzicht verzekeringen

 • Arbeidsongevallen
  Indien je het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval tijdens of op weg naar en van stageactiviteiten
 • Burgerlijke aansprakelijkheid
  Indien je door en tijdens of op weg naar en van universitaire activiteiten schade berokkent aan derden
 • Persoonlijke lichamelijke ongevallen
  Indien je het slachtoffer wordt van een persoonlijk lichamelijk ongeval tijdens of op weg naar en van universitaire activiteiten (met uitzondering van stageactiviteiten)
 • Reisbijstand
  Indien je tijdelijk buiten België verblijft in het kader van universitaire activiteiten (studiereizen / reizen in het kader van onderzoek)

De UGent betaalt voor deze verzekeringen.

Informatie over de verzekeringsdekking voor/bij:

Gegevensbescherming (GDPR)

In de context van verzekeringen deelt de UGent persoonsgegevens van verzekerden met verzekeringsmaatschappijen en verzekeringstussenpersonen. Deze gegevens worden enkel verwerkt indien noodzakelijk voor de uitvoering van de verzekeringscontracten. Indien je hierover vragen hebt, neem je contact op met privacy@ugent.be.

Tijdens de uitvoering van het verzekeringscontract komt het voor dat je als verzekerde zelf persoonsgegevens meedeelt aan de verzekeringsmaatschappij of de verzekeringstussenpersoon. Dit is onder andere het geval als er zich een schadegeval voordoet. Indien je hierover vragen hebt, neem je contact op met de verzekeringsmaatschappij of verzekeringstussenpersoon in kwestie.

  Verzekeringsattest

  Contact

  Directie Bestuurszaken - Afdeling Juridische zaken
  Sint-Pietersnieuwstraat 25
  9000 Gent
  verzekeringen@UGent.be