Specifieke verzekeringen voor studenten

De UGent sloot voor elke student (i.e. inclusief doctoraatsstudenten) volgende polissen af:

 • Persoonlijke lichamelijke ongevallen
  voor medische kosten indien je het slachtoffer wordt van een persoonlijk lichamelijk ongeval:
  -  tijdens universitaire activiteiten (exclusief de stage-activiteiten)
  - op weg van en naar de universitaire activiteiten (inclusief de stage-activiteiten)
 • Reisbijstand
  voor medische kosten, repatriëring, e.d. , voor studenten die in het kader van een universitaire activiteit op studiereis naar het buitenland gaan. Je bent automatisch gedekt door de polis reisbijstand, maar denk ook zeker aan extra verzekeringen en ziekenfonds.
 • Arbeidsongevallen
  zodat u als student-stagiair ook verzekerd bent voor arbeidsongevallen op de stageplaats.

In de context van verzekeringen deelt de UGent persoonsgegevens met betrekking tot de in de verzekeringscontracten geviseerde verzekerden, zoals medewerkers of studenten, met verzekeringsmaatschappijen en verzekeringstussenpersonen. Deze gegevens worden louter verwerkt in zoverre noodzakelijk voor de uitvoering van de verzekeringscontracten. Indien je als verzekerde vragen hebt over de verwerking van deze persoonsgegevens door de UGent, kan je contact opnemen met

Tijdens de uitvoering van het verzekeringscontract komt het voor dat de verzekerde zelf persoonsgegevens meedeelt aan de verzekeringsmaatschappij of de verzekeringstussenpersoon. Dit is onder andere het geval als er zich een schadegeval voordoet. Indien u als verzekerde vragen heeft over de verwerking van de persoonsgegevens die u rechtstreeks meedeelt, kan u contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij of verzekeringstussenpersoon in kwestie.

Meer informatie over de verzekeringsdekking voor/bij:

Wie geniet van deze verzekeringen?

Deze verzekeringen zijn inbegrepen in je studiegeld. De UGent betaalt de premies.
Je kan genieten van een verzekering wanneer je kan bewijzen:

  Attesten 2019-2020

  Contact

  Afdeling Juridische Zaken
  Sint-Pietersnieuwstraat 25 - 9000 GENT
  Tel. 09 264 30 44 - Fax 09 264 42 98
  verzekeringen@UGent.be