Jobs bij de UGent

Bijna alle diensten en vakgroepen van de UGent doen regelmatig beroep op jobstudenten. Werken in de studentenrestaurants, portier bij een faculteit, administratief werk op een centrale dienst, … het kan allemaal.

Kies je voor een job bij de Universiteit Gent, dan dien je je kandidatuur in bij de Jobdienst.

Je kan dit telefonisch doen of via mail naar jobdienst@UGent.be.

Heb je de job, dan wordt er een contract opgemaakt bij ons op de Jobdienst. Wij nodigen je uit om je contract te ondertekenen.

Neem alvast mee:

  • je identiteitskaart
  • je SIS-kaart
  • je studentenkaart
  • je bankkaart (of rekeningnummer)
Opgelet! Begin NOOIT te werken vooraleer je contract getekend is.

Bekijk de werkaanbiedingen in de JOS-databank.

Werken als jobstudent bij de UGent

Loon

Aan de UGent wordt geen rekening gehouden met de leeftijd van de student om het loon te bepalen, studenten worden  betaald naargelang de functie die ze uitoefenen. Elke functie valt binnen een bepaalde functieklasse en elke functieklasse is gekoppeld aan een bepaald loonbarema. Dezelfde regeling is van toepassing voor de werknemers van de UGent.

Voor jobs uit een bepaalde functieklasse is een diploma vereist. Beschikt men niet over het vereiste diploma, dan kan men hoogstens het uurloon uitbetaald krijgen dat overeenstemt met het hoogste diploma dat men wel kan voorleggen.

De verschillende loonbarema’s zijn:

FunctieklasseBruto uurloonDiplomaVoorbeeld jobs

D

€ 11,59

geen

Restaurantwerk, poetsen, portier

C

€ 12,73

Hoger middelbaar

Bibliotheekwerk, receptiewerk, administratie mét PC

B

€ 14,41

Bachelor

Laboratoriumwerk, enquêtes verwerken

 

Jobstudenten hebben ook recht op verschillende toeslagen op hun loon. We geven hierbij de belangrijkste:

Haard- en standplaatstoelage

De haardtoelage wordt toegekend aan gehuwden of samenwonenden voor zover de echtgenoot of echtgenote geen haardtoelage geniet en aan gehuwden of samenwonenden die kinderen ten laste hebben waarvoor zij zelf de kinderbijslag uitbetaald krijgen op voorwaarde dat de eventuele partner geen haardtoelage geniet.
De standplaatstoelage wordt toegekend aan diegene die geen recht heeft op een haardtoelage.

Zon- en feestdagen

Op zon- en feestdagen, ontvang je naast je normaal loon de toelage voor prestaties op zon- en feestdagen.

Je krijgt als jobstudent dezelfde feestdagen uitbetaald als het vast personeel van de Universiteit.

Dagen waarop het personeel dienstvrijstelling krijgt van de Rector worden niet beschouwd als zon- en feestdagen. Wordt er op zo’n dag gewerkt dan is het gewone uurloon van toepassing.

Je hebt eveneens recht op een vergoeding voor feestdagen die vallen na de einddatum van je contract. Had je een contract van maximum 1 maand, dan heb je recht op een vergoeding voor maximum 1 feestdag. Een contract van langer dan 1 maand, geeft je recht op een vergoeding voor alle feestdagen die binnen de maand na het einde van je contract vallen.

Nachtprestaties

Voor prestaties tussen 22.00u en 06.00u ontvang je een toelage.
Wanneer je begint te werken tussen 18.00u en 22.00u en je stopt met werken nà 22.00u of je begint te werken voor 06.00u en je stopt tussen 06.00u en 08.00u; dan krijg je eveneens de toelage voor nachtprestaties uitbetaald!

Gewaarborgd loon bij ziekte

Bij ziekte heb je recht op gewaarborgd loon op voorwaarde dat je bij aanvatting van de ziekteperiode minimum 1 maand in dienst bent. Je moet de dienst waar je werkt wel voor aanvang van je werk verwittigen over je afwezigheid.

Vakantiegeld en vakantiedagen

Je krijgt als jobstudent vakantiegeld uitbetaald indien je werkt met afhouding van 13,07% RSZ. Het vakantiegeld bedraagt 14,8% van je brutoloon.
Je krijgt geen vakantiegeld wanneer je werkt met vrijstelling van RSZ (50 dagen)

Woon-werkverkeer

Wanneer je als jobstudent gebruik maakt van het openbaar vervoer of met de fiets naar je werk gaat, dan krijg je dit gedeeltelijk vergoed. Je vraagt deze vergoeding zelf aan bij de Jobdienst

Contact

Contactgegevens directie Personeel en Organisatie, cel Jobstudenten

Loonadministratie

Karen De Waele
tel. 09 264 32 22
karen.dewaele@UGent.be

Contactgegevens Jobdienst voor studenten

Robert Mendonck
tel. 09 264 70 74
jobdienst@ugent.be

Openingsuren: elke werkdag van 9u tot 12u en van 13:30u tot 16:30u.

Gerelateerde inhoud