Loon

Als student moet je hetzelfde loon ontvangen als een vaste werknemer binnen het bedrijf die hetzelfde werk doet en dezelfde leeftijd heeft als jij.

Als je een maand voltijds gewerkt hebt, moet je op zijn minst het gewaarborgd minimumloon krijgen en dat is afhankelijk van je leeftijd. Op 18 jaar is dat € 1.231,49, op 19 jaar € 1.321,60, op 20 jaar € 1.411,71 en als je 21 geworden bent, wordt het € 1.501,82 bruto per maand.

Gedurende de eerste maand is het gewaarborgd minimumloon niet van toepassing maar wordt het loon overeengekomen met je werkgever.

Wanneer je maximum 475 uren werkt is je nettoloon gelijk aan je brutoloon, verminderd met 2,71 % solidariteitsbijdrage..

Verkies je meer te werken dan 475 uren aan gunsttarief, dan is je nettoloon niet gelijk aan je brutoloon, want dan betaal je een RSZ-bijdrage van 13,07%. Dit impliceert wel dat je recht hebt op vakantiegeld. Je werkgever zal in dat geval ook bedrijfsvoorheffing inhouden van je loon, dit is verplicht van zodra je meer dan €540 bruto per maand verdient.

Berekeningswijze RSZ-vrij nettoloon
Brutoloon - 2,71% solidariteitsbijdrage = brutobelastbaar (en brutobelastbaar - bedrijfsvoorheffing = nettoloon)

Berekeningswijze normaal loon
Brutoloon - 13,07% RSZ = brutobelastbaar (en brutobelastbaar - bedrijfsvoorheffing = nettoloon)

Nettobelastbaar
Brutoloon voor het volledig jaar - 13,07% RSZ (of 2,71%) = brutobelastbaar (en brutobelastbaar - bedrijfslasten = nettobelastbaar)

  • Brutoloon = het loon dat vermeld staat op je contract
  • Brutobelastbaar = het loon na afhouding van je solidariteitsbijdrage en/of RSZ (Rijkssociale zekerheid)
  • Bedrijfsvoorheffing = belastingen die afgehouden worden aan de bron door de werkgever en doorgestort aan de belastingsdiensten. Er is géén bedrijfsvoorheffing voor de eerste 475 uren RSZ-vrij of indien je maandloon beperkt blijft.
  • Bedrijfslasten = kosten die men heeft om zijn beroep uit te oefenen (kledij, vervoer, …) forfaitair vastgesteld als volgt:
    30% op de eerste € 8.450,00
    11% op het gedeelte tussen € 8.450,00 en € 19.960,00; enz.
  • Nettobelastbaar = brutobelastbaar - bedrijfslasten: op dit bedrag worden je effectieve belastingen berekend.

Als er RSZ betaald wordt, heb je ook recht op vakantiegeld dat 15,34% van je brutoloon bedraagt. Als student kan je ook recht hebben op een eindejaarstoelage of andere financiële voordelen. Hou er rekening mee voor de berekening van je belastbaar inkomen want het wordt bij je bruto-belastbaar loon geteld!