Zelfstandige arbeid, wat zijn de valkuilen?

In de loop van het academiejaar zijn jobstudenten even duur als gewone werknemers.
Daarom zoeken werkgevers naar andere mogelijkheden. Enquêteurs, televerkopers enz… worden daarom veelal als zelfstandigen aangeworven.

Let op! Wanneer je onder leiding en toezicht van de werkgever moet werken is er geen sprake van zelfstandige arbeid. Een zelfstandige is immers vrij om zelf zijn werk te organiseren. Hij levert het resultaat van een overeengekomen opdracht af, dit is inherent aan zijn zelfstandig statuut. Word je toch gevraagd om onder dergelijke voorwaarde onder het statuut van zelfstandige te werken, dan is er sprake van schijnzelfstandigheid. Het is er de werkgever dan alleen maar om te doen de hoge RSZ kosten te ontlopen en die ten jouwe laste te leggen. Dergelijke job doe je beter niet.
Een niet onbelangrijk feit om te bepalen wanneer het over schijnzelfstandigheid gaat is bijvoorbeeld wanneer je werkgever aan jou oplegt wat je als uurloon aan hem dient te factureren en op welke dagen en uren je moet werken. Een echte zelfstandige bepaalt dit zelf!

Dit wil niet zeggen dat werken als zelfstandige altijd negatief is, maar wanneer je voor dit statuut kiest moet je goed overwegen waar je aan begint.

Waneer je als zelfstandige gaat werken, moet je weten dat je een aantal formaliteiten moet vervullen:

  • Je moet je aansluiten bij een sociale verzekeringskas en een bijdrage per kwartaal betalen. Hierop zijn vrijstellingen mogelijk, informeer je vooraf.
  • Je moet eventueel een btw-nummer aanvragen
  • Je moet je inschrijven in het handelsregister
  • Je moet facturen opmaken en een boekhouding bijhouden.

Elke zelfstandige is bovendien verplicht om zich binnen de 90 dagen na het begin van de zelfstandige activiteit aan te sluiten bij een sociaal secretariaat naar keuze.

Informeer je dus vooraf en kom langs bij de Jobdienst!