Ziekte en arbeidsongeval

Bij ziekte of ongeval, verwittig je uiteraard onmiddellijk je werkgever en bezorg je hem een doktersbriefje en dit volgens de regeling van toepassing in het bedrijf. Wanneer dergelijke regeling ontbreekt, bezorg je het attest binnen de 48 uur.
Vanaf het moment dat je langer dan één maand in dienst bent heb je recht op gewaarborgd loon gedurende 14 dagen.
Als je langer dan 7 dagen ziek bent, kan de werkgever je wel ontslaan mits het uitbetalen van de wettelijke opzegvergoeding.

De werkgever moet altijd een arbeidsongevallenverzekering afsluiten, ook al moet er geen RSZ betaald worden. Je bent altijd verzekerd tegen lichamelijke schade opgelopen bij ongevallen op het werk en op weg van en naar het werk, zelfs al zou je werken zonder contract.

Tot de leeftijd van 25 jaar kan je als student voor het ziekenfonds ten laste blijven van je ouders.
Wanneer je ouder bent dan 25 jaar, moet je zelf aansluiten bij een ziekenfonds en zal je aansluitingskosten moeten betalen, tenzij je hiervoor vrijgesteld wordt.
Informatie hierover kan je krijgen bij alle ziekenfondsen.