Preventiestudenten

Ben jij bewoner van een studentenhome en voldoende vertrouwd met de Nederlandse taal? Werk je graag enthousiast mee aan de (brand)veiligheid in je home? Ben je gedurende het grootste deel van het academiejaar beschikbaar?

Schrijf je in als PreventieStudent binnen je home

Wat doet een PreventieStudent?

Preventiestudent

PreventieStudenten zijn studenten die zich engageren om gedurende een volledig academiejaar actief mee te werken aan de (brand)veiligheid in de universitaire studentenhomes.

Ze vormen het eerste aanspreekpunt voor medebewoners omtrent (brand)veiligheid en EHBO. Het is belangrijk dat PreventieStudenten voldoende vertrouwd zijn met hun home en hun medebewoners kennen zodat zij een goed beeld hebben van de mogelijke risico’s.

PreventieStudenten hebben aandacht voor onveilige situaties, onregelmatigheden of defecten, in het bijzonder op vlak van brandveiligheid (branddeuren niet gesloten, geblokkeerde nooduitgangen, versperde nooddeuren, onveilige elektrische situaties, verdwenen brandblussers ,….). Deze problemen melden zij aan het PermanentieCentrum of hun homebeheerder.

Een snelle en gepaste reactie bij incident kan ervoor zorgen dat de schade beperkt blijft. Door hun aanwezigheid ter plaatse kunnen PreventieStudenten de eerste actie ondernemen bij incident (EHBO, eerste bluspoging,…). Indien dit niet lukt zonder zichzelf in gevaar te brengen, beperken zij zich in de eerste plaats tot melden en alarmeren.

Iedere noodsituatie dient gemeld te worden aan het PermanentieCentrum (PerC) via het noodnummer 88 (0800 67 888). Het PerC zal op haar beurt de nodige interne en openbare hulpdiensten contacteren, waardoor de PreventieStudenten zich kunnen focussen op hun eigen taken.

Bij evacuatiesignaal, begeleiden PreventieStudenten hun medebewoners zo snel mogelijk naar de dichtstbijzijnde nooduitgang en verzamelplaats buiten de home. Daar verzamelen zij relevante informatie om interventie van de hulpdiensten te vergemakkelijken.

In geval van incident kunnen PreventieStudenten herkend worden aan hun fluogele signalisatievest. Zij beschikken ook over een EHBO-koffer.

Wat bieden wij jou?

 • Een boeiende ervaring
 • Een deelnemingsattest
 • Korting op de huurgelden van 162€
 • Interne en externe opleidingen (EHBO/Brandbestrijding)

Interne Opleiding noodprocedures

Tijdens een interne opleiding (‘s avonds, +/- 2uur) worden het doel en takenpakket van de PreventieStudent besproken. Kandidaat-PreventieStudenten krijgen inzicht in de noodstructuren binnen de UGent en leren hoe ze moeten reageren in geval van evacuatie. Om deze theorie in de praktijk om te zetten wordt deze sessie kort daarna gevolgd door een aangekondigde evacuatieoefening.

Brandopleiding

Van de PreventieStudenten wordt verwacht dat zij jaarlijks een opleiding brandbestrijding volgen:

 • Nieuwe PreventieStudenten (1ste jaar) volgen een ééndaagse basisopleiding brandbestrijding in de Provinciale Brandweerschool. In een theoretisch gedeelte krijgen de deelnemers inzicht in een aantal aspecten zoals de vuurdriehoek, de gevaren van brand en hoe deze te bestrijden. In het praktisch gedeelte krijgen de deelnemers uitgebreid de kans om vertrouwd te raken met de werking van courante blusmiddelen. Op het einde van de opleiding zou iedere deelnemer in staat moeten zijn om met de beschikbare blusmiddelen een kleine brand te blussen.
 • Ervaren PreventieStudenten kiezen voor één van volgende opties:
  • Eéndaagse basisopleiding brandbestrijding in de Provinciale Brandweerschool (zie nieuwe PreventieStudenten).
  • Halfdaagse herhaalopleiding brandbestrijding (mobiele blusunit nabij de home).
  • Eéndaagse gevorderden opleiding in de Provinciale Brandweerschool. Voor deze opleiding kan je pas inschrijven wanneer je 2 keer de basisopleiding of de basisopleiding + een herhaalopleiding volgde.

Opleiding EHBO

PreventieStudenten volgen jaarlijks een basis EHBO-opleiding van een halve dag. Hierin worden levensreddende technieken aangeleerd (o.a. reanimatie) en wat te doen bij de meest voorkomende kwetsuren.

Data opleidingen 2023-2024

Evacuatieoefeningen

Tweemaal per jaar worden in de studentenhomes evacuatieoefeningen georganiseerd. Het betreft een aangekondigde en een onaangekondigde oefening. Evacuatieoefeningen trainen de PreventieStudenten en de andere homebewoners in het gebruik van alarmeringsmiddelen, evacuatiewegen en verzamelplaatsen. Daarnaast is een evacuatieoefening een test voor de duidelijkheid en bruikbaarheid van de instructies. Ze legt eventuele (technische) knelpunten bloot.

Belangrijke data 2023-2024

Tijdens de evacuatieoefeningen maken de studenten gebruik van onderstaande evacuatiehulpfiches:

Contact

noodplanning@UGent.be